PMC-IT.com

Økonomisystemer for små- og mellomstore bedrifter

Rescources & downloads

Nyheter

Store forbedringer av SAP Business One
14.09.2010

Mange spådde et kort liv for SAP Business One. Etter høstens lansering av versjon 8.8 synes det imidlertid åpenbart at SAP nå trapper opp satsningen på å etablere SAP Business One i det globale SMB segmentet.
Les mer her.24SevenOffice dømt til å betale Mamut 12 mill
21.07.2010

Når Mamut kjøpte Active24 i 2006 hadde Active24 og 24SevenOffice et tett samarbeide. Oppkjøpet ga dermed Mamut en uønsket tilgang til 24SevenOffice sin overlegne SaaS teknologi. 24SevenOffice valgte derfor høsten 2006 å heve avtalen med Active24. Mamut på sin side hadde betalt en høy pris for Active24 og protesterte kraftig på hevingen.
Mamut er nå tilkjent 12 mill i erstatning i Oslo Tingrett for tapt fortjeneste på salg av 24SevenOffice sin SaaS løsning.

Les mer her.


Årsregnskapet fra Mamut holdes tilbake
11.05.2010

Mamut har ikke publisert et årsregnskap for 2009, og ble derfor satt under særskilt observasjon på Oslo Børs den 3. mai 2010. Det er fortsatt uklart hva som er bakgrunnen for at regnskapet holdes tilbake, men det er rimelig å anta at det pågår en diskusjon med selskapets revisor som dreier seg om vesentlige forhold i selskapets regnskapsførsel.
Les mer her.

24SevenOffice tjener penger
10.05.2010

24SevenOffice kan fortsatt vise til positiv EBITDA første kvartal. Omsetningen er opp 28% til 24,4 MNOK og resultatet for kvartalet er rekordhøye 1,8 MNOK. Dette er fjerde kvartal med løpende positiv drift og vi holder en knapp på at 24SevenOffice vil klare å etablere en ledende posisjon i ERP bransjen innen relativt kort tid.
Les mer her.

ERP trender i 2010
28.02.2010

2009 har vært et begiven-hetsrikt år for mange norske ERP selskaper. De etablerte merkenavnene er under stadig press for nyskapende og kreative løsninger. Mamut er svekket og 24SevenOffice stiger på ERP ratingen i 2010.
Les mer her.

24SevenOffice fyller krigskassen
30.11.2009

24SevenOffice fikk tidligere denne måneden på plass en bankkreditt på inntil 14 mill til oppkjøp av selskaper og kundeporteføljer, og fredag flagget selskapet planer om å trykke 1 mill. nye aksjer i en garantert emisjon. Pengene skal brukes til oppkjøp av selskaper og / eller kundeporteføljer.
Les mer her.

Mamut supportavd skal selge Mamut One i UK!
27.11.2009

Mamut og Microsoft har inngått en avtale i forbindelse med at Microsoft legger ned modulen for småbedriftsregnskap Office Accounting i Storbritannia.

Mamut overtok support-ansvaret for 100.000 registrerte brukere fra og med den 30.10.09, og vil tilby alle kundene en gratis overgang til Mamut. Les mer her.

Visma kjøper Mamut?
29.10.2009

Mamut ASA oppnådde i Q3 et resultat etter skatt på 0,8 millioner kroner, mot 2,6 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt var 1,1 millioner kroner, sammenlignet med 3,1 millioner kroner Q3 2008.

Driftsinntekter hittil i 2009 ble 365 millioner kroner mot akkumulert 368 millioner pr Q3 2008. Les mer her.

24SevenOffice oppgraderes
16.10.2009

24SevenOffice kan i Q2 vise til en positiv EBITDA. Det er første gang i selskapets historie at bunnlinjen har vært på den riktigte siden av streken. Det er også viktig å merke seg at selskapets forretningsmodell er meget robust, og alle nysalg genererer repeterende inntekter og varig økning av cashflow. Dvs at man kan forvente langt hyggeligere tall fra selskapet i tiden fremover. Les mer her.

Labert for Mamut One
06.10.2009

Mamut One har fremstått som et utydelig konsept etter lanseringen. Produktet markedsføres som ett enhetlig system, men oppleves av brukerne som en løs samling av diverse "add-ons" og tilleggsprodukter. Mamut One får derfor en laber mottakelse av nye og gamle kunder. Les mer her.

Visma

Visma velger SuperOffice CRM
08.09.2009

SuOSuperOffice valgte i 2004 SAP Norge AS med sitt nylanserte SAP Business One som strategisk ERP partner. Nå gjentas det samme grepet med Visma og løsningen "Visma SuperOffice lanseres i disse dager. Les mer her.

SAP Score
Ratingen er utarbeidet av Per Hermansen Nymo den 03.06.2009
Oppdatert prisinformasjon den 30.07.2009Score 60%

(Forutsetninger)


Generelt om Visma Software Norge AS
Den Norske delen av Visma ble til i 1996 gjennom en fusjon mellom daværende Multisoft, Spectec og Dovre Informasjonssystemer. Siden da har Visma kjøpt en rekke selskaper rundt om i Norden og gjennomført et 50-talls fusjoner. Visma er i dag heleiet av britiske Sage Group via Engel Holding. The Sage Group ble stiftet av Graham Wylie, David Goldman og Paul Muller i 1981 i Newcastle, med det formål å utvikle regnskaps- og analyseverktøy for små og mellomstore bedrifter. Daglig leder (CEO) i Visma er Øystein Moan. Selskapet opererer i Norden og i Nederland (Visma Software).

Visma har i utgangspunktet tre virksomhetsområder:
  1. Visma Services opererer som et regnskapsbyrå og leverer regnskaps- og lønnstjenester i tillegg til ASP/ IT drift for sine kunder.

  2. Visma Financial & Productivity Services leverer administrative tjenester som spenner fra inkasso til juridisk bistand og består av selskapene Visma Advantage, Visma Ajourit, Visma Collectors og Visma Personell.

  3. Visma Software utvikler og leverer ERP systemer og administrative datasystemer for små og mellomstore bedrifter, (Visma Avendo og Visma Global). Til større bedrifter, bedrifter med komplekse behov, regnskapsbyråer og til offentlig sektor (økonomistyring, HRM, innkjøp og logistikk) leveres tilpassede løsninger basert på Visma Business.
Denne analysen tar kun for seg Visma Global ERP system for små- og mellomstore bedrifter i Norge.


Produktutvikling (Delscore 30%)
Visma Global kan karakteriseres som et gammelt system. Kjernen i systemet er så godt som den samme som for over 10 år siden, og produktutviklingen har vært fokusert på feilretting, integrasjoner av moduler, visuelle grep og mindre tilpasninger. På den ene side kan det være en fordel at systemet er modent, men på den annen side kan det være en begrensende ulempe at man ikke henger med i bruk av nyere teknologi. Visma har en svært liten produktutviklingsstab i forhold til størrelse og bransjenorm.


Teknologi (Delscore 40%)
Visma Global er bygget på en SQL basert databaseplattform, og er designet for integrerbarhet med andre systemer. Systemet er modulært bygget opp, og man kan velge blant en lang rekke funksjoner (eller granuler) som er priset separat. Visma Global inneholder ikke CRM og lønn i kjernemodulen. Her benyttes integrasjoner mot (f.eks.) Visma SalesOffice og Tieto H&L Lønn. Integrasjoner mellom separate programmer vil erfaringsmessig alltid være ethvert ERP-systemets svakeste punkt. Visma Global med SalesOffice og H&L Lønn oppleves heller ikke som en konsistent løsning med integrasjonene fra Visma, men som selvstendige systemer med en viss datautveksling mot databasen til Visma Global.

Tjenester (Delscore 85%)
(tilgang på konsulentbistand, utviklingsressurser, opplæring og support)
Visma erkjenner verdien av et bredt og godt tilbud av tjenester rundt sine egne systemer. Dette har lagt grunnlaget for en vel gjennomtenkt forhandlerstrategi som sikrer en stabil og god portefølje med forhandlere som satser på Visma som sin kjernevirksomhet. Det er forhandleren som yter løpende support, og det er i dag mer enn 100 forhandlere som har gjennomgått Vismas sertifiseringsprogram for forhandlere og konsulenter på Visma Global. Dette sikrer kundene et godt tilbud av bransjeløsninger, konsulentbistand, opplæringsressurser og supporttjenester. Kundene som er intervjuet er gjennomgående fornøyd med supporttjenesten, men kvaliteten på disse tjenestene er avhengig av den enkelte forhandler.

Oppdatert informasjon
Prisstruktur (Delscore 50%)
Beregnet anskaffelse og drift av ERP system med 5 brukere inkl regnskap, lønn, logistikk, prosjekt og avdeling. Anbefalt løsning er Visma Global, SQL Server 2005 Std Edition, Visma SalesOffice og Tieto H&L Lønn.

Implementering / konvertering / idriftsettelse : 80-100 timer = 110.000,-
Opplæring: 5 brukere * 5 dager bedriftsintern opplæring = 50.000,-
Lisenskostnad 5 brukere* = 191.000,-
- Visma Global grunnpakke inkl 5 brukere = 131.000,-
- Visma SalesOffice = 25.000,-
- Hult & Lillevik lønn = 5.000,-
- SQL Server 2005 Std Edition = 30.000,-
Samlet grunnlagsinvestering: kr. 351.000,-

Løpende årlig support- og vedlikeholdsavtale: 44.775,-
(avtalen er obligatorisk og betales forskuddsvis årlig)


Økonomi (Delscore 95%)
Sage er et betydelig mulitinasjonalt konsern med en omsetning på £ 1.295 mill, ca kr. 15 mrd, og et resultat på £ 273 mill, ca kr. 3 mrd, i 2008. Visma i Norge har en omsetning på ca kr. 3 mrd og et overskudd på ca kr. 400 mill. Visma har en resultatmargin på nærmere 14%, noe som er høyere enn bransjenormen (10-12%).