Forutsetninger for ratingen
Det tas utgangspunkt i en nyanskaffelse av et ERP system med 5 brukere inneholdende regnskap, remittering, KID OCR, lønn, logistikk og med støtte for prosjekt og avdeling.  Det skal importeres 1000 kunder i 4 kundegrupper, 300 leverandører (inkl bankkonto for remittering) samt 3000 produkter i 10 produktgrupper. Det skal importeres åpne poster på kunder, leverandører og i hovedbok. Referanser som KID og fakturanr skal være med på reskontrosiden. Data for konvertering leveres på Excel-ark med en linje pr record.

Det benyttes følgende 5 parametre i ratingen:

 1. Produktutvikling
  Dette er relevant for kundene i flere sammenhenger. For det første er det viktig at systemet tilfredsstiller alle lovfestede krav, og at det holdes løpende oppdatert med endringer i MVA, skattetabeller m.v. For det andre er det fra kundens ståsted viktig at det er en løpende utvikling med fokus på feilretting og praktiske forbedringer.
 2. Teknologi
  En velfungerende teknologi og plattform er fra en kundes ståsted viktigere enn at det benyttes siste generasjon. På den annen side er det også viktig at teknologien er standardisert, åpen og integrerbar slik at drifts- og vedlikeholdsarbeidet ikke blir unødig komplisert og kostbart. Skalerbarhet er også et viktig parameter.
 3. Tjenester
  Tilgang på konsulenttjenester er viktig, både i implementeringsfasen, og i forbindelse med eventuelle utvidelser, tilpasninger eller 3-parts integrasjoner. Kompleksitet i forbindelse med import av eksisterende data vurderes som et anslått arbeidsomfang. Videre er tilgang på generelle kurs og tilpasset bedriftsintern opplæring viktige elementer i denne forbindelse. Kvaliteten på løpende kundestøtte og teknisk support er svært viktig sett fra kundens og brukerens ståsted.
 4. Prisstruktur
  Prisbildet består av anskaffelse som omfatter lisens og implementeringskostnader inkl. konvertering og import av faste registre, installasjon, opplæring og bistand til idriftsettelse. Videre vurderes løpende årlige kostnader til support og vedlikehold, eventuelt til særskilt drift av database, infrastruktur eller lignende.
 5. Økonomi
  Produsentens økonomiske situasjon gir grunnlag for å vurdere evne til fortsatt utvikling og feilretting, opplevd kvalitet på support og investeringens forventede levetid.

Alle parametre vektes likt på en %-skala fra 0 – 100.