PMC-IT.com

Økonomisystemer for små- og mellomstore bedrifter

Rescources & downloads

Nyheter

Store forbedringer av SAP Business One
14.09.2010

Mange spådde et kort liv for SAP Business One. Etter høstens lansering av versjon 8.8 synes det imidlertid åpenbart at SAP nå trapper opp satsningen på å etablere SAP Business One i det globale SMB segmentet.
Les mer her.24SevenOffice dømt til å betale Mamut 12 mill
21.07.2010

Når Mamut kjøpte Active24 i 2006 hadde Active24 og 24SevenOffice et tett samarbeide. Oppkjøpet ga dermed Mamut en uønsket tilgang til 24SevenOffice sin overlegne SaaS teknologi. 24SevenOffice valgte derfor høsten 2006 å heve avtalen med Active24. Mamut på sin side hadde betalt en høy pris for Active24 og protesterte kraftig på hevingen.
Mamut er nå tilkjent 12 mill i erstatning i Oslo Tingrett for tapt fortjeneste på salg av 24SevenOffice sin SaaS løsning.

Les mer her.


Årsregnskapet fra Mamut holdes tilbake
11.05.2010

Mamut har ikke publisert et årsregnskap for 2009, og ble derfor satt under særskilt observasjon på Oslo Børs den 3. mai 2010. Det er fortsatt uklart hva som er bakgrunnen for at regnskapet holdes tilbake, men det er rimelig å anta at det pågår en diskusjon med selskapets revisor som dreier seg om vesentlige forhold i selskapets regnskapsførsel.
Les mer her.

24SevenOffice tjener penger
10.05.2010

24SevenOffice kan fortsatt vise til positiv EBITDA første kvartal. Omsetningen er opp 28% til 24,4 MNOK og resultatet for kvartalet er rekordhøye 1,8 MNOK. Dette er fjerde kvartal med løpende positiv drift og vi holder en knapp på at 24SevenOffice vil klare å etablere en ledende posisjon i ERP bransjen innen relativt kort tid.
Les mer her.

ERP trender i 2010
28.02.2010

2009 har vært et begiven-hetsrikt år for mange norske ERP selskaper. De etablerte merkenavnene er under stadig press for nyskapende og kreative løsninger. Mamut er svekket og 24SevenOffice stiger på ERP ratingen i 2010.
Les mer her.

24SevenOffice fyller krigskassen
30.11.2009

24SevenOffice fikk tidligere denne måneden på plass en bankkreditt på inntil 14 mill til oppkjøp av selskaper og kundeporteføljer, og fredag flagget selskapet planer om å trykke 1 mill. nye aksjer i en garantert emisjon. Pengene skal brukes til oppkjøp av selskaper og / eller kundeporteføljer.
Les mer her.

Mamut supportavd skal selge Mamut One i UK!
27.11.2009

Mamut og Microsoft har inngått en avtale i forbindelse med at Microsoft legger ned modulen for småbedriftsregnskap Office Accounting i Storbritannia.

Mamut overtok support-ansvaret for 100.000 registrerte brukere fra og med den 30.10.09, og vil tilby alle kundene en gratis overgang til Mamut. Les mer her.

Visma kjøper Mamut?
29.10.2009

Mamut ASA oppnådde i Q3 et resultat etter skatt på 0,8 millioner kroner, mot 2,6 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt var 1,1 millioner kroner, sammenlignet med 3,1 millioner kroner Q3 2008.

Driftsinntekter hittil i 2009 ble 365 millioner kroner mot akkumulert 368 millioner pr Q3 2008. Les mer her.

24SevenOffice oppgraderes
16.10.2009

24SevenOffice kan i Q2 vise til en positiv EBITDA. Det er første gang i selskapets historie at bunnlinjen har vært på den riktigte siden av streken. Det er også viktig å merke seg at selskapets forretningsmodell er meget robust, og alle nysalg genererer repeterende inntekter og varig økning av cashflow. Dvs at man kan forvente langt hyggeligere tall fra selskapet i tiden fremover. Les mer her.

Labert for Mamut One
06.10.2009

Mamut One har fremstått som et utydelig konsept etter lanseringen. Produktet markedsføres som ett enhetlig system, men oppleves av brukerne som en løs samling av diverse "add-ons" og tilleggsprodukter. Mamut One får derfor en laber mottakelse av nye og gamle kunder. Les mer her.

Visma

Visma velger SuperOffice CRM
08.09.2009

SuOSuperOffice valgte i 2004 SAP Norge AS med sitt nylanserte SAP Business One som strategisk ERP partner. Nå gjentas det samme grepet med Visma og løsningen "Visma SuperOffice lanseres i disse dager. Les mer her.

God planlegging og gjennomføring sikrer dine IT investeringer!

For de aller fleste bedrifter er det på ett eller annet tidspunkt nødvendig å gjøre betydelige investeringer i IT-systemer, særlig knyttet til ERP. For små- og mellomstore bedrifter (SMB) kan dette fort spise en stor del av egenkapitalen. Investeringene gjøres dessuten i faser hvor man er sårbar (oppstart, vekst eller omstillinger).

Det er derfor viktig å sikre at man ikke investerer i feil system - eller feiler med implementeringen.

"I en hovedoppgave fra NTNU hevdes det at så mye som 70% av alle IT prosjekter ender med kostnadsoverskridelser og er mislykkede i den forstand at systemet ikke dekker virksomhetens primære IT-behov. Siden et velfungerende og riktig dimensjonert IT-system vil være en betydelig sukessfaktor i en hver bedrift er det av stor betydning at man sikrer disse investeringene på best mulig måte."

PMC-IT har lang og variert erfaring med rådgivning, kvalitetssikring, implementering og drift av forskjellige ERP systemer. Med bred fagkunnskap og erfaring både fra regnskap / økonomi og IT, samt høy teknologisk kunnskap og lang erfaring, kan vi bidra til å sikre høy kvalitet og god avkastning på dine IT-investeringer.

Vi tilbyr konsulentbistand i alle faser av IT anskaffelsen fra planlegging, anbudsprosess, prosjektering, implementering og drift. Som et 100% leverandøruavhengig konsulentfirma kan vi garantere objektiv bistand og profesjonell rådgivning i hele prosessen.


ITID

ITID - Metode for IT anskaffelser, Implementering og Drift

ITID er et metodebasert verktøy for å kvalitetssikre IT anskaffelser og å effektivisere IT implementeringer i små- og mellomstore bedrifter.

Metodeverket er utviklet av Per Hermansen Nymo og er bygget opp av elementer fra etablerte systemer som ”ITIL” (internasjonalt, leverandørnøytralt rammeverk for drift, support, sikkerhet, og forvaltning av infrastruktur og applikasjoner) og ”RIM” (Rapid Implementation Methodology) samt solid, praktisk erfaring. Nytteverdien av metodebaserte rammeverk er udiskutabel, men metodikken er vanligvis forbeholdt større brukere og komplekse IT prosjekter.

Ta kontakt med Per Hermansen Nymo for å avtale et uforpliktende møte hvor vi kan presentere våre tjenester.