PMC-IT.com

Økonomisystemer for små- og mellomstore bedrifter

Rescources & downloads

Nyheter

Store forbedringer av SAP Business One
14.09.2010

Mange spådde et kort liv for SAP Business One. Etter høstens lansering av versjon 8.8 synes det imidlertid åpenbart at SAP nå trapper opp satsningen på å etablere SAP Business One i det globale SMB segmentet.
Les mer her.24SevenOffice dømt til å betale Mamut 12 mill
21.07.2010

Når Mamut kjøpte Active24 i 2006 hadde Active24 og 24SevenOffice et tett samarbeide. Oppkjøpet ga dermed Mamut en uønsket tilgang til 24SevenOffice sin overlegne SaaS teknologi. 24SevenOffice valgte derfor høsten 2006 å heve avtalen med Active24. Mamut på sin side hadde betalt en høy pris for Active24 og protesterte kraftig på hevingen.
Mamut er nå tilkjent 12 mill i erstatning i Oslo Tingrett for tapt fortjeneste på salg av 24SevenOffice sin SaaS løsning.

Les mer her.


Årsregnskapet fra Mamut holdes tilbake
11.05.2010

Mamut har ikke publisert et årsregnskap for 2009, og ble derfor satt under særskilt observasjon på Oslo Børs den 3. mai 2010. Det er fortsatt uklart hva som er bakgrunnen for at regnskapet holdes tilbake, men det er rimelig å anta at det pågår en diskusjon med selskapets revisor som dreier seg om vesentlige forhold i selskapets regnskapsførsel.
Les mer her.

24SevenOffice tjener penger
10.05.2010

24SevenOffice kan fortsatt vise til positiv EBITDA første kvartal. Omsetningen er opp 28% til 24,4 MNOK og resultatet for kvartalet er rekordhøye 1,8 MNOK. Dette er fjerde kvartal med løpende positiv drift og vi holder en knapp på at 24SevenOffice vil klare å etablere en ledende posisjon i ERP bransjen innen relativt kort tid.
Les mer her.

ERP trender i 2010
28.02.2010

2009 har vært et begiven-hetsrikt år for mange norske ERP selskaper. De etablerte merkenavnene er under stadig press for nyskapende og kreative løsninger. Mamut er svekket og 24SevenOffice stiger på ERP ratingen i 2010.
Les mer her.

24SevenOffice fyller krigskassen
30.11.2009

24SevenOffice fikk tidligere denne måneden på plass en bankkreditt på inntil 14 mill til oppkjøp av selskaper og kundeporteføljer, og fredag flagget selskapet planer om å trykke 1 mill. nye aksjer i en garantert emisjon. Pengene skal brukes til oppkjøp av selskaper og / eller kundeporteføljer.
Les mer her.

Mamut supportavd skal selge Mamut One i UK!
27.11.2009

Mamut og Microsoft har inngått en avtale i forbindelse med at Microsoft legger ned modulen for småbedriftsregnskap Office Accounting i Storbritannia.

Mamut overtok support-ansvaret for 100.000 registrerte brukere fra og med den 30.10.09, og vil tilby alle kundene en gratis overgang til Mamut. Les mer her.

Visma kjøper Mamut?
29.10.2009

Mamut ASA oppnådde i Q3 et resultat etter skatt på 0,8 millioner kroner, mot 2,6 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt var 1,1 millioner kroner, sammenlignet med 3,1 millioner kroner Q3 2008.

Driftsinntekter hittil i 2009 ble 365 millioner kroner mot akkumulert 368 millioner pr Q3 2008. Les mer her.

24SevenOffice oppgraderes
16.10.2009

24SevenOffice kan i Q2 vise til en positiv EBITDA. Det er første gang i selskapets historie at bunnlinjen har vært på den riktigte siden av streken. Det er også viktig å merke seg at selskapets forretningsmodell er meget robust, og alle nysalg genererer repeterende inntekter og varig økning av cashflow. Dvs at man kan forvente langt hyggeligere tall fra selskapet i tiden fremover. Les mer her.

Labert for Mamut One
06.10.2009

Mamut One har fremstått som et utydelig konsept etter lanseringen. Produktet markedsføres som ett enhetlig system, men oppleves av brukerne som en løs samling av diverse "add-ons" og tilleggsprodukter. Mamut One får derfor en laber mottakelse av nye og gamle kunder. Les mer her.

Visma

Visma velger SuperOffice CRM
08.09.2009

SuOSuperOffice valgte i 2004 SAP Norge AS med sitt nylanserte SAP Business One som strategisk ERP partner. Nå gjentas det samme grepet med Visma og løsningen "Visma SuperOffice lanseres i disse dager. Les mer her.


Ratingen er utarbeidet av Per Hermansen Nymo den 06.01.2009, og oppdatert den 28.02.2010.


Generelt om MAMUT
Mamut ASA er et norsk IT-selskap med virksomhet i 16 europeiske land. Daglig leder er Eilert Hanoa som har 11,10% av aksjene i selskapet . Selskapet har pr. desember 2008 495 ansatte, og leverer administrative programvareløsninger og Internett-baserte tjenester, hovedsakelig til små virksomheter fra 1 – 5 brukere.  Selskapet har tre virksomhetsområder:
  1. Mamut Business Software som er ERP-løsninger for økonomistyring, regnskap, salgsstøtte, kunde- og kontaktoppfølging (CRM), innkjøp, logistikk, lønn, personal, prosjektstyring og e-handel. Systemet ”Mamut Enterprise” er kjerneproduktet som leveres i rundt 30 (!) forskjellige lisensvarianter. ”Mamut Enterprise” har anslagsvis 20.000 kunder hovedsakelig i Norge men det leveres også i Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland, Storbritannia og i Irland. Det anslås at minst 90% av kundene har færre enn 3 brukere. Hver kunde benytter ofte systemet til mer enn ett firma.

  2. Administrative programmer for foreninger og privatpersoner. Denne virksomheten er etablert ved oppkjøp av virksomheter som daTax og Klubben Online og omfatter anslagsvis 40.000 brukere, hovedsakelig i Norge.

  3. Domener, e-post, Web-hotell og ASP. Virksomheten er etablert ved oppkjøp av Active24 og produktene leveres i Norge, Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland, Storbritannia, Finland, Sveits, Østerrike, Frankrike, Belgia, Tsjekkia, Polen, Spania og Serbia. Det er anslagsvis 300.000 brukere, hovedsakelig på e-post og domener.

Produktutvikling (Delscore 55%)
Mamut lanserte i 2008 Mamut One. Dette er ment å oppfattes som en ”pakke” bestående av Mamut Enterprise med Web tilgang, e-post, domene og ASP.  Mamut benytter begrepet Software + Services (avledet av SaaS – Software as a Service) som ”catch-phrase” i markedsføringen.

Kundegruppen er nystartede småbedrifter som raskt skal kunne få det man trenger for å komme i gang av internett og ERP løsninger. Det er imidlertid svært begrenset fleksibilitet i systemet slik at dette trolig ikke vil appellere til større og etablerte kunder. Siden Mamut allerede har en dominerende markedsposisjon i den nederste enden av markedet, er det lite trolig at Mamut One vil gi Mamut styrket markedsposisjon eller økt omsetning.

Teknologi (Delscore 35%)
Mamut Business Software-applikasjoner er utviklet i Visual FoxPro. C# er benyttet som programmeringsspråk. Visual FoxPro er et Microsoft utviklingsverktøy som også inneholder en filbasert database. FoxPro er et svært gammelt produkt som Microsoft har besluttet å fase helt ut. Mamut har i denne forbindelse siden 2006 arbeidet med å legge om til Microsoft Visual Studio.NET som utviklingsverktøy og Microsoft SQL Server database. Overgangen har ikke vært uproblematisk og man vil sannsynligvis bruke ytterligere 2 år på en full utfasing.

Tjenester  (Delscore 10%)

(tilgang på konsulentbistand, utviklingsressurser, opplæring og support)
Mamut har ingen uttalt eller gjennomført forhandlerstrategi. Dette innebærer at det pr i dag ikke er noen dedikerte forhandlere som tilbyr Mamuts løsninger, og derved er det en svært begrenset tilgang på kvalifisert konsulentbistand. Mamut sentralt tilbyr noe konsulentbistand i svært begrenset omfang, og av varierende kvalitet.

Mamuts forhandlere yter ikke support under den obligatoriske supportavtalen. All support går via ett sentralt supportapparat som er preget av unge, uerfarne medarbeidere. Mamut Support scorer erfaringsmessig svært lavt på kundetilfredshet. I 2009 overtok Mamut et stort antall (ca 100.000) supportkunder fra Microsoft i UK. Hensikten var at supportavdelingen skulle bistå kundene, og at man tilby kundene en gunstig overgang fra Office Accounting til Mamut. Resultatet av denne avtalen var (som ventet) en overbelastet supportavdeling i Mamut, og en økende misnøye fra eksisterende Mamut kunder.

Mamut holder løpende basis grunnkurs i Oslo. I Ålesund leveres de samme grunnkursene fra det Fylkeskommunale selskapet Brisk KS. Ellers er det småbedriftene Data Support Services AS som holder slike grunnkurs i Sandnes, Kristiansand og Skien og Center Gruppen AS i Bergen.
Det finnes pt ikke noe tilbud om videregående kurs eller sertifiseringer ut over de generelle grunnkursene.

Prisstruktur (Delscore 50%)
Beregnet anskaffelse og drift av ERP system med 5 brukere inkl regnskap, lønn, logistikk, prosjekt og avdeling. Anbefalt versjon: Mamut Enterprise E5.

Implementering / konvertering / idriftsettelse : 15-20 timer = 20.000,-
Opplæring: 5 brukere * 2 dager + 1 dag bedriftsintern opplæring = 20.000,-
Lisenskostnad er kr. 49.500,-
Samlet grunnlagsinvesterng kr. 89.500,-


Kombinert årlig support og vedlikeholdsavtale: 23.940,- (48,3% av lisens)
(avtalen er obligatorisk og forskuddsbetales for minimum ett år av gangen)

Kommentar: Mamut er raskt å implementere og å komme i gang med. Grunnlagsinvesteringen er lavere enn de fleste konkurrentene, men løpende support og vedlikehold er høyere. Totalkostnaden er dermed omtrent på snittet.

Økonomi (Delscore 20%)
Mamut omsatte for ca 497 mill i 2009. Dette innebærer en omsetningsnedgang fra 501 mill i 2008. Fortsatt er det inntektene fra det Norske markedet som bærer skuta. Resultatmarginen har vært fallende gjennom hele 2009 og til tross for store nedbemanninger og kostnadskutt endte nettoresultatet på ca -1%. I UK og Western Europe var omsetningsnedgangen på 5%, til tross for stor aktivitets- og kostnadsøkning. Q4 og 2009 tallene fra Mamut skuffet markedet som sendte aksjen ned 20% etter resultatfremleggelsen i februar 2010. Mamutkundene kan vente seg ytterligere nedbemanninger og kostnadskutt i Mamut i 2010, noe som kan gå ut over en allerede svak servicegrad.