PMC-IT.com

Økonomisystemer for små- og mellomstore bedrifter

Rescources & downloads

Nyheter

Store forbedringer av SAP Business One
14.09.2010

Mange spådde et kort liv for SAP Business One. Etter høstens lansering av versjon 8.8 synes det imidlertid åpenbart at SAP nå trapper opp satsningen på å etablere SAP Business One i det globale SMB segmentet.
Les mer her.24SevenOffice dømt til å betale Mamut 12 mill
21.07.2010

Når Mamut kjøpte Active24 i 2006 hadde Active24 og 24SevenOffice et tett samarbeide. Oppkjøpet ga dermed Mamut en uønsket tilgang til 24SevenOffice sin overlegne SaaS teknologi. 24SevenOffice valgte derfor høsten 2006 å heve avtalen med Active24. Mamut på sin side hadde betalt en høy pris for Active24 og protesterte kraftig på hevingen.
Mamut er nå tilkjent 12 mill i erstatning i Oslo Tingrett for tapt fortjeneste på salg av 24SevenOffice sin SaaS løsning.

Les mer her.


Årsregnskapet fra Mamut holdes tilbake
11.05.2010

Mamut har ikke publisert et årsregnskap for 2009, og ble derfor satt under særskilt observasjon på Oslo Børs den 3. mai 2010. Det er fortsatt uklart hva som er bakgrunnen for at regnskapet holdes tilbake, men det er rimelig å anta at det pågår en diskusjon med selskapets revisor som dreier seg om vesentlige forhold i selskapets regnskapsførsel.
Les mer her.

24SevenOffice tjener penger
10.05.2010

24SevenOffice kan fortsatt vise til positiv EBITDA første kvartal. Omsetningen er opp 28% til 24,4 MNOK og resultatet for kvartalet er rekordhøye 1,8 MNOK. Dette er fjerde kvartal med løpende positiv drift og vi holder en knapp på at 24SevenOffice vil klare å etablere en ledende posisjon i ERP bransjen innen relativt kort tid.
Les mer her.

ERP trender i 2010
28.02.2010

2009 har vært et begiven-hetsrikt år for mange norske ERP selskaper. De etablerte merkenavnene er under stadig press for nyskapende og kreative løsninger. Mamut er svekket og 24SevenOffice stiger på ERP ratingen i 2010.
Les mer her.

24SevenOffice fyller krigskassen
30.11.2009

24SevenOffice fikk tidligere denne måneden på plass en bankkreditt på inntil 14 mill til oppkjøp av selskaper og kundeporteføljer, og fredag flagget selskapet planer om å trykke 1 mill. nye aksjer i en garantert emisjon. Pengene skal brukes til oppkjøp av selskaper og / eller kundeporteføljer.
Les mer her.

Mamut supportavd skal selge Mamut One i UK!
27.11.2009

Mamut og Microsoft har inngått en avtale i forbindelse med at Microsoft legger ned modulen for småbedriftsregnskap Office Accounting i Storbritannia.

Mamut overtok support-ansvaret for 100.000 registrerte brukere fra og med den 30.10.09, og vil tilby alle kundene en gratis overgang til Mamut. Les mer her.

Visma kjøper Mamut?
29.10.2009

Mamut ASA oppnådde i Q3 et resultat etter skatt på 0,8 millioner kroner, mot 2,6 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt var 1,1 millioner kroner, sammenlignet med 3,1 millioner kroner Q3 2008.

Driftsinntekter hittil i 2009 ble 365 millioner kroner mot akkumulert 368 millioner pr Q3 2008. Les mer her.

24SevenOffice oppgraderes
16.10.2009

24SevenOffice kan i Q2 vise til en positiv EBITDA. Det er første gang i selskapets historie at bunnlinjen har vært på den riktigte siden av streken. Det er også viktig å merke seg at selskapets forretningsmodell er meget robust, og alle nysalg genererer repeterende inntekter og varig økning av cashflow. Dvs at man kan forvente langt hyggeligere tall fra selskapet i tiden fremover. Les mer her.

Labert for Mamut One
06.10.2009

Mamut One har fremstått som et utydelig konsept etter lanseringen. Produktet markedsføres som ett enhetlig system, men oppleves av brukerne som en løs samling av diverse "add-ons" og tilleggsprodukter. Mamut One får derfor en laber mottakelse av nye og gamle kunder. Les mer her.

Visma

Visma velger SuperOffice CRM
08.09.2009

SuOSuperOffice valgte i 2004 SAP Norge AS med sitt nylanserte SAP Business One som strategisk ERP partner. Nå gjentas det samme grepet med Visma og løsningen "Visma SuperOffice lanseres i disse dager. Les mer her.

HansaWorld
Ratingen er utarbeidet av Per Hermansen Nymo den 17.07.2009


Generelt om HansaWorld
HansaWorld ble etablert i Sverige i 1988 av Karl Bohlin. Selskapet teller i dag ca 300 ansatte og er representert i 87 land over hele verden. HansaWorld Norge AS ble etablert i 1993 og teller i dag 6 ansatte. Daglig leder i Norge er Eva-Lill Amundsen. Konsernsjef (president) er Karl Bohlin, som også er selskapets største aksjonær. HansaWorld leverer administrative løsninger og tjenester hovedsakelig til små- og mellomstore selskaper. Siden systemet er meget skalerbart er målgruppen for hele produktspekteret definert svært vidt, fra 1 til over 250 brukere. HansaWorld er en av de svært få ERP systemene på det norske markedet i dag som støtter native Mac OS X og Apple xServe fullt ut.

HansaWorld har i utgangspunktet to virksomhetsområder:

  1. Kjerneproduktet er HansaWorld Enterprise som leveres modulært (i alt 45 moduler) og i flere lisensvarianter tilpasset kundens behov. Systemet inneholder bl.a. moduler for økonomi / regnskap, prosjekt, innkjøp, logistikk, POS (point of sales = kasseløsning), produksjon (inkl. Job Costing), e-handel, kunde- og kontaktoppfølging (CRM). Løsningen har i dag anslagsvis 69.000 aktive brukere worldwide.

  2. Støttesystemer som kan integreres dirkete med HansaWorld databasen. Disse systemene er:
    - Business Communicator som integrerer IP Telefoni (Skype) med kontaktkortet i HansaWorld
    - SmartApps gjør det mulig å hente/skape data i HansaWorld databasen remote
    - Mobile Solutions bringer kontaktregisteret og kalenderen ut på mobile enheter
    - Internet Services for innhenting av data som f.eks. valutakurser eller kontaktinformasjon fra forskjellige internettkilder til HansaWorld

Produktutvikling (Score 90%)
HansaWorld er et internasjonalt ERP system som tilfredsstiller formelle, lovfestede krav i de markedene de er representert. Den primære kundegruppen er små- og mellomstore bedrifter fra 10 – 300 brukere, hovedsakelig innenfor bransjer som produksjon og kreative yrker.

Det meste av de nasjonale tilpasningene gjøres lokalt via utviklingsverktøyet ”HAL” (Hansa Application Language). Denne arbeidsmetodikken løser den enorme utfordringen som ligger i å holde et ERP system à jour med regelverk og forskrifter i mange markeder. De fleste internasjonale aktører som f.eks. SAP bruker store utviklingsressurser på å gjøre dette sentralt.

Teknologi (Score 90%)
HansaWorld sin ERP løsning er skrevet i programmeringsspråket er C++ og er bygget på den proprietære og kostnadsfrie databasen HANSA DB. HansaWorld kan også leveres på MS SQL Server og Oracle databaseplattform. Systemet kan kjøres på alle de etablerte plattformene Mac, Windows, Unix, Linux, IBM, PDA og Nokia Business Phones. Utviklingsverktøyet ”HAL” (Hansa Application Language) er et kraftig verktøy som gir systemet en betydelig dimensjon av fleksibilitet.

HAL gjør det mulig å gjøre forholdsvis store tilpasninger i systemets brukergrensesnitt og kan benyttes for å integrere HansaWorld mot andre systemer uten å berøre kjernedatabasen. HAL leveres med systemet, og kan benyttes fullt ut av kunder. Det kreves ingen programmererbakgrunn for å benytte HAL, men man bør ha ressurser på superbrukernivå.

Tjenester (Score 80%)
(tilgang på konsulentbistand, utviklingsressurser, opplæring og support)
HansaWorld er bygget opp som en desentralisert matriseorganisasjon hvor de enkelte lands representanter utgjør en viktig del av både beslutningsapparat og ressurser mht. systemets løpende utvikling. Dette innebærer at det blir kort vei fra bruker til beslutningstager og utvikler. I tillegg er HansaWorld representert ved en rekke etablerte ERP konsulenthus og hos de fleste større Mac forhandlere i Norge. Det er derved en tilfredsstillende bredde i tilgangen på generell systemkompetanse og på konsulenter som behersker HAL.

I Norge dekkes support sentralt av HansaWorld Norway AS som er den lokale HansaWorld representanten, i tillegg yter forhandlerne brukerstøtte og support og har egne avtaler med sine kunder. Kunder som er intervjuet erfarer en del ventetid på HansaWorlds sentrale support, og de fleste foretrekker å benytte sin lokale forhandler.

HansaWorld sentralt tilbyr med jevne mellomrom brukerkurs på alle moduler, og på HAL, samt frie WebEx sesjoner.

Prisstruktur (Score 85%)
Beregnet anskaffelse og drift av ERP system med 5 brukere inkl regnskap, lønn, logistikk, prosjekt og avdeling. Anbefalt versjon: HansaWorld Enterprise med 5 brukere og Hogia Lønn.

Lisenser HansaWorld Enterprise 5 brukere = 25.675,-
Lisenser Hogia Lønn = 995,-
Implementering / konvertering / idriftsettelse : ca 16 timer = 20.000,-
Opplæring: 5 brukere * 2 dager + 1 dag bedriftsintern opplæring = 24.750,-
Samlet grunnlagsinvestering: kr. 71.420,-

Løpende årlig leieavtale for 5 brukere, inkl support og vedlikehold: 6.605,- (24,7%)
(avtalen er obligatorisk og betales forskuddsvis årlig)

Økonomi (Score 50%)
HansaWorld konsern omsatte i fiskalåret 2008/2009 for anslagsvis 320 mill*. Resultatet for perioden er estimert til ca 18 mill.* HansaWorld Norway AS omsatte i 2007 for ca 11,5 mill, med et resultat på -0,3 mill. Inntektene i Norge er hovedsakelig løpende inntekter på eksisterende kunder, og det er et forholdsvis lavt nysalg.

Omsetning og resultat de foregående årene har vært stabilt på ca 11 mill / +0,1 mill, så det antas at underskuddet i 2007 skyldes konsernmessige disposisjoner.

*Estimater. Avventer korrekte tall fra HansaWorld sentralt.