PMC-IT.com

Økonomisystemer for små- og mellomstore bedrifter

Rescources & downloads

Nyheter

Store forbedringer av SAP Business One
14.09.2010

Mange spådde et kort liv for SAP Business One. Etter høstens lansering av versjon 8.8 synes det imidlertid åpenbart at SAP nå trapper opp satsningen på å etablere SAP Business One i det globale SMB segmentet.
Les mer her.24SevenOffice dømt til å betale Mamut 12 mill
21.07.2010

Når Mamut kjøpte Active24 i 2006 hadde Active24 og 24SevenOffice et tett samarbeide. Oppkjøpet ga dermed Mamut en uønsket tilgang til 24SevenOffice sin overlegne SaaS teknologi. 24SevenOffice valgte derfor høsten 2006 å heve avtalen med Active24. Mamut på sin side hadde betalt en høy pris for Active24 og protesterte kraftig på hevingen.
Mamut er nå tilkjent 12 mill i erstatning i Oslo Tingrett for tapt fortjeneste på salg av 24SevenOffice sin SaaS løsning.

Les mer her.


Årsregnskapet fra Mamut holdes tilbake
11.05.2010

Mamut har ikke publisert et årsregnskap for 2009, og ble derfor satt under særskilt observasjon på Oslo Børs den 3. mai 2010. Det er fortsatt uklart hva som er bakgrunnen for at regnskapet holdes tilbake, men det er rimelig å anta at det pågår en diskusjon med selskapets revisor som dreier seg om vesentlige forhold i selskapets regnskapsførsel.
Les mer her.

24SevenOffice tjener penger
10.05.2010

24SevenOffice kan fortsatt vise til positiv EBITDA første kvartal. Omsetningen er opp 28% til 24,4 MNOK og resultatet for kvartalet er rekordhøye 1,8 MNOK. Dette er fjerde kvartal med løpende positiv drift og vi holder en knapp på at 24SevenOffice vil klare å etablere en ledende posisjon i ERP bransjen innen relativt kort tid.
Les mer her.

ERP trender i 2010
28.02.2010

2009 har vært et begiven-hetsrikt år for mange norske ERP selskaper. De etablerte merkenavnene er under stadig press for nyskapende og kreative løsninger. Mamut er svekket og 24SevenOffice stiger på ERP ratingen i 2010.
Les mer her.

24SevenOffice fyller krigskassen
30.11.2009

24SevenOffice fikk tidligere denne måneden på plass en bankkreditt på inntil 14 mill til oppkjøp av selskaper og kundeporteføljer, og fredag flagget selskapet planer om å trykke 1 mill. nye aksjer i en garantert emisjon. Pengene skal brukes til oppkjøp av selskaper og / eller kundeporteføljer.
Les mer her.

Mamut supportavd skal selge Mamut One i UK!
27.11.2009

Mamut og Microsoft har inngått en avtale i forbindelse med at Microsoft legger ned modulen for småbedriftsregnskap Office Accounting i Storbritannia.

Mamut overtok support-ansvaret for 100.000 registrerte brukere fra og med den 30.10.09, og vil tilby alle kundene en gratis overgang til Mamut. Les mer her.

Visma kjøper Mamut?
29.10.2009

Mamut ASA oppnådde i Q3 et resultat etter skatt på 0,8 millioner kroner, mot 2,6 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt var 1,1 millioner kroner, sammenlignet med 3,1 millioner kroner Q3 2008.

Driftsinntekter hittil i 2009 ble 365 millioner kroner mot akkumulert 368 millioner pr Q3 2008. Les mer her.

24SevenOffice oppgraderes
16.10.2009

24SevenOffice kan i Q2 vise til en positiv EBITDA. Det er første gang i selskapets historie at bunnlinjen har vært på den riktigte siden av streken. Det er også viktig å merke seg at selskapets forretningsmodell er meget robust, og alle nysalg genererer repeterende inntekter og varig økning av cashflow. Dvs at man kan forvente langt hyggeligere tall fra selskapet i tiden fremover. Les mer her.

Labert for Mamut One
06.10.2009

Mamut One har fremstått som et utydelig konsept etter lanseringen. Produktet markedsføres som ett enhetlig system, men oppleves av brukerne som en løs samling av diverse "add-ons" og tilleggsprodukter. Mamut One får derfor en laber mottakelse av nye og gamle kunder. Les mer her.

Visma

Visma velger SuperOffice CRM
08.09.2009

SuOSuperOffice valgte i 2004 SAP Norge AS med sitt nylanserte SAP Business One som strategisk ERP partner. Nå gjentas det samme grepet med Visma og løsningen "Visma SuperOffice lanseres i disse dager. Les mer her.

Nyhetsarkiv

Store forbedringer av SAP Business One - rating oppgradert fra 27 til 51%
14.09.2010

I 2004 var det mange som spådde et svært kort liv for SAP Business One. Systemet innfridde ikke, og det var uklare signaler fra SAP sentralt hvorvidt satsningen i SMB segmentet var feilslått.

Høsten 2010 lanseres SAP Business One versjon 8.8 i det norske markedet. Dette er en betydelig versjonsoppgradering hvor deler av kjerneapplikasjonen er skrevet på nytt og det er også gjort visse endringer databasestrukturen. Fokus har vært ytelse og stabilitet samt integrasjon av SAP BO (Crystal Reports). SAP Business One har vært gjennom flere betydelige oppgraderinger og omskrivninger siden det ble innlemmet i SAP i 1999. Siste store oppgradering var i 2004, hvor det også var fokus på å forbedre stabilitet, ytelse og rapporteringsmuligheter.

I 2004 var det XL-Reporter (også en oppkjøpt løsning) som ble lansert som integrert rapporteringsverktøy. XL-Reporter skal fases ut av SAP Business One, men vil sannynligvis kunne benyttes som en ekstern Add-On etter utfasing.

SAP planlegger i steden å lansere et Xcelsius-basert "Dashboard" for SAP Business One i versjon 8.81 (anslått å lanseres i Norge i løpet av Q1 2011). Et tilsvarende dashboard basert på XL-Reporter ble som nevnt presentert i roadmaps for noen år siden, men dette ble aldri lansert fullt ut i det norske markedet. Det planlegges videre en lansering av mobile løsninger for SAP Business One, sannsynligvis basert på Sybase teknologi. SAP gjennomførte oppkjøp av Sybase juli 2010 for $5,8 mrd (ca 37 mrd kroner).

SAP AG utnytter sin økonomiske styrke til å gjøre strategiske oppkjøp og de er raske til å integrere oppkjøpt teknologi i egne kjernesystemer, som hovedsaklig er bygget på R/3. SAP Business One er det eneste kjernesystemet i porteføljen som ikke bygger på R/3, men det er åpenbart at SAP satser betdyelige ressurser på å videreutvikle SAP Business One etter samme strategi som for R/3 produktene. Med den innsatsen som er lagt i versjon 8.8 er det ingen ting som tyder på at SAP vil fase ut Business One med det første, snarere legges det opp til langsiktig eierskap og videreutvikling av løsningen.

Produktutviklingen rundt SAP Business One oppgraderes til en høyere score (fra 10% til 65%). Grunnen til at det ikke er full uttelling er at SAP utvikler en standarisert kodebase for et globalt marked. Her vil kundene i det Norske (og Nordiske) markedet fortsatt utgjøre en ubetydelig markedsandel og dermed prioriteres langt lavere prioritet enn kunder i primære markeder som f.eks. USA og Vest-Europa.

SAP rendyrker nå strategien med at kundene tilbys partnerutviklede Add-Ons. Dette er tillegg som kundene kan få skreddersydd som f.eks. timeregistreringssystemer, forskjellige web eller e-handelsløsninger, bookingsystemer etc. Alle Add-Ons kommuniserer med SAP Business One gjennom et standardisert API. Selv om Add-Ons for SAP Business One i prinsippet fungerer som selvstendige applikasjoner er det allikevel forholdsvis raskt, enkelt og dermed billig å utvikle skreddersøm. Endringer i kjernen skal ikke påvirke APIet. Dvs at kundens Add-Ons i teorien ikke skal påvirkes av oppgraderinger.

I praksis kan utstrakt bruk av Add-Ons på kundens egen infrastruktur innebære drift og vedlikehold av mange selvstendige applikasjoner som uavhengig av hverandre kan være avhengige av gitte komponenter på brukerens klientmaskin og i brukernes individuelle Windows-miljø. Dette kan medføre høye driftskostnader. Erfaringsmessig er det vanskelig å unngå alle problemer knyttet til dette. Et annet punkt er at SAP sentralt ikke tar noe ansvar for en kundes Add-Ons dersom partneren skulle gå konkurs eller på annen måte misligholde sine forpliktelser ovenfor sine kunder.

Denne strategien gir stor fleksibilitet i løsningen, men eksponerer samtidig kunden for større risiko både i driftsstabilitet og i løpende driftskostnader enn ved konvesjonelle systemer, hvor alt er innebygget i kjernesystemet.

Score for teknologi oppgraderes fra 15 til 50%. Det trekkes for høyere løpende driftskostnader og kundens risiko.

Det er pr. i dag fortsatt svært få forhandlere av SAP Business One i Norge. Til gjengjeld har enkelte blitt større. Den største forhandleren er Boyum IT i Oslo, tidligere SMB Business Partner som ble overtatt av danske Boyum IT i januar 2010. Boyum IT har høy kompetanse på utvikling av Add-Ons og en er av SAPs sentrale partnere på SAP Business One. Boyum IT har totalt ca 30 ansatte, hovedkontor i Åbyhøj i Danmark og avdelinger i Sacramento, London og Hamburg.

BITS AS i Bergen er med 14-15 ansatte omtrent like store som Boyum IT i Norge. BITS har spesialisert seg på E-Handel og jobber i tillegg med leveranser av SuperOffice CRM.

Punktet "tjenester" oppgraderes fra 10 til 40% pga større og mer solide fagmiljøer. Det trekkes fortsatt for dårlig tilgjengelighet. Kunder som ligger utenfor sentrale strøk oppfatter også timeprisene som høye.

Jeg forholder meg alltid litt avventende til SAPs fargerike "roadmaps" for implementering av ny teknologi, videreutvikling og produktlanseringer. Nå har man imidlertid svært mye spennende nyinnkjøpt teknologi som skal implementeres, og det er vanskelig å ikke la seg rive med.

Jeg tipper derfor at 2011 blir et spennende år for SAPs nye og gamle Business One kunder.

Se ratingen her.

SAPSBOMamut tilkjent 12 mill for tapte inntekter på salg av konkurrentens SaaS løsning
21.07.2010

Mamut konsernet kjøpte i 2006 opp nettselskapet (og tapssluket) Active24 for friske 288 mill. Med på kjøpet fikk Mamut en gjensidig samarbeidsavtale med hovedkonkurrenten 24SevenOffice. Avtalen innebar at 24SevenOffice kjøpte drifts- og servertjenester for sitt SaaS baserte ERP system fra fra Active24, samt at Active24 hadde rett til å selge ERP systemet til sine kunder med en margin på 40%.

24SevenOffice var ikke spesielt komfortable med å gi hovedkonkurrenten tilgang til sin kjerneteknologi, og man valgte derfor høsten 2006 å heve avtalen med Active24. Mamut på sin side, som sannsynligvis hadde innkalkulert verdien av å få tilgang til konkurrentens SaaS teknologi i kjøpesummen på 288 mill, protesterte kraftig på hevingen. Dette var dermed opptakten til en lang og forvirrende rekke av søksmål og motsøksmål mellom Mamut og 24SevenOffice som kuliminerte i Oslo Tingrett på forsommeren 2010 hvor Mamut ble tilkjent 12 mill i erstatning for tapt fortjeneste på salg av konkurrentes SaaS løsning.

Det var 24SevenOffice som i mars 2007 åpnet med å saksøke Mamuts Active24 for fantastiske 250 mill. Søksmålet var svært forvirrende og luftig, men skapte stor frustrasjon i Mamuts ledelse. 24SevenOffice led (selvsagt) et sviende nederlag når de tapte søksmålet på alle punkter i tingretten i desember 2007. Mamut hevdet dermed at 24SevenOffice nå var erstatningsansvarlige ovenfor Active24 som følge av sitt usaklige krav og man varslet et voldsomt motsøksmål på 100 mill i 2008. Det er denne saken som nå er pådømt i Oslo Tingrett. Mamut fikk ikke medhold i sitt krav om erstatning for usaklig søksmål, men tingretten kalkulerte seg frem til at Mamut hadde tapt en omsetning på 30 mill som følge av at 24SevenOffice hevet avtalen med Active24 i 2006. Dekningsbidraget på dette var 12 mill (40%), noe Tingretten dermed dømte 24SevenOffice til å betale til Mamut.

Saken er på ingen måte slutt med dette, og 24SevenOffice valgte å sende Mamut forliksforslag gjennom en oppsiktsvekkende børsmelding den 04.06.2010. Forslaget ble formalisert den 14.06.2010 og omfattet da rett til å selge alle 24SevenOffice sine produkter, med en høyere dekningsgrad og lengre løpetid enn de hadde i den opprinnelige avtalen, samt 1000 timer utviklingsressurser for å konvertere Mamuts gamle terminalserverteknologi over på 24SevenOffice sin SaaS løsning.

Mamut på sin side står fast på dommen fra Oslo Tingrett og avslo forsliksforslaget den 21.06.2010. De har videre signalisert at man ønsker de 12 millionene utbetalt i kontanter, og anbefaler samtidig 24SevenOffice å ikke belaste rettsvesenet ytterligere med denne saken.

Det er åpenbart at partene har benyttet situasjonen til å skape støy og hodebry for hverandre - noe de også har lykkes svært godt med. På vegne av begge selskapenes kunder anbefaler vi imidlertid at man legger dette bak seg og konsentrerer ressursene i mer produktiv retning, som produktutvikling og styrking av supporttjenester.
Mamut holder tilbake årsregnskapet for 2009
10.05.2010

Mamut har ikke publisert et årsregnskap for 2009, og ble derfor satt under særskilt observasjon på Oslo Børs den 3. mai 2010. Det er fortsatt uklart hva som er bakgrunnen for at regnskapet holdes tilbake, men det er rimelig å anta at det pågår en diskusjon med selskapets revisor som dreier seg om vesentlige forhold i selskapets regnskapsførsel.

Det er godt kjent at Mamut har tradisjon for å selge 3-5 års supportavtaler som forskuddsbetales av kundene og det har tidligere vært spekulert i om de løpende avsetningene har vært korrekte. Pr 31.12.2009 hadde Mamut en avsetning for forskuddsbetalte supportinntekter på ca. MNOK 89. Dette er ned hele MNOK 22 fra 31.12.2008. Pr 31.03.2010 var avsetningen økt med kun MNOK 2, mens avsetningen i første kvartal 2009 økte med hele MNOK 15.

De reduserte avsetningene kan indikere at salget, eller ihvertfall forskuddssalget, er vesentlig svekket i 2010. Mamut rapporterer i Q1 en svekkelse i topplinjen på rundt 3%, men dette forklarer ikke de reduserte avsetningene ved årsskiftet eller pr Q1.
24SevenOffice tjener penger
10.05.2010

24SevenOffice kan fortsatt vise til positiv EBITDA første kvartal. Omsetningen er opp 28% til 24,4 MNOK og resultatet for kvartalet er rekordhøye 1,8 MNOK. Dette er fjerde kvartal med løpende positiv drift og vi holder en knapp på at 24SevenOffice vil klare å etablere en ledende posisjon i ERP bransjen innen relativt kort tid.

Som nevnt har 24SevenOffice en forretningsmodell som sikrer eksponensiell vekst i bunnlinjen gitt en lineær topplinjevekst. Dette innebærer at selskapet kan håndtere en rask og kraftig vekst.

Vi tror 24SevenOffice fortsatt vil gjøre det meget bra i 2010, og at vi kan se dem blant markedslederne allerede i 2011.
ERP trender i 2010
28.02.2010

2009 har vært et begivenhetsrikt år for selskapene bak flere av de seks ERP systemene vi følger. Det er nye aktører som har posisjonert seg i markedet, og det er etablerte aktører som er i ferd med å miste grepet. Mange kunder har opplevet umiddelbare konsekvenser av kostnadskutt og nedbemanninger i form av svekket kvalitet på service og support. I vår rating av ERP systemer for amå- og mellomstore bedrifter har vi hele tiden sett på produsentens økonomi som et viktig vurderingsparameter. Opplevd kvalitet og evne til å levere et tilfredsstillende produkt over tid blir stadig viktigere for ERP kundene.

Mamut
Mamut rapporterer å ha fått mer enn 120.000 nye kunder i løpet av 2009. Totalt har selskapet nådd sin målsetning på en halv million kunder ett år tidligere enn antatt. Dette kan tilsynelatende virke meget imponerende, i hvert fall for Mamuts aksjonærer og markedet forøvrig. Den voldsomme kundeporteføljen står imidlertid ikke i forhold til resultatene siden Mamut melder om omsetningsnedgang og underskudd i Q4 2009. Børsen reagerte med å sende aksjekursen ned rundt 20% når tallene ble kjent.

Vi har sett nærmere på bakgrunnen for den spesielle situasjonen i Mamut. Det første som fremstår som et misforhold er total omsetning / totalt antall kunder. For hele 2009 ligger dette tallet på rundt NOK 1.000,- / år eller ca NOK 80,- / mnd. Dette er ekstremt lavt i forhold til alle bransjenormer. Forklaringen ligger i at kundeporteføljen ikke er inndelt i gratisbrukere og reelle kunder. Fordelingen er respektive 80% / 20%. Dvs at den betalende delen av kundeporteføljen er på ca 100.000 kunder. De fleste av disse kundene kjøper både Business Software og Active Services. Lisenser, support og vedlikeholdsavgift på Mamut Business Software utgjør 60% av Mamuts totale inntekter. Dvs at ERP biten i Mamut omsetter for ca NOK 2.900,- / år i gjennomsnitt pr kunde. Ut fra dette kan vi slutte at størsteparten av Mamuts ERP-kunder er enbrukere på Mamut Office nivå. Et annet forhold som det er verdt å merke seg er at Mamut legger stor vekt på å selge support- og vedlikehold i rabatterte og forskuddbetalte 3-5 års pakker. Dette innebærer at Mamut ikke har kontroll på frafall i form av konkurs, opphør eller skifte av system når kundene har forskuddsbetalt support- og vedlikehold over flere år. Mamut solgte rekordmange nye lisenser i 2007-2008, og et stort antall av disse var nystartede virksomheter. Det er rimelig å anta at kundegruppen til Mamut har vært utsatt for et ganske betydelig frafall i løpet av finanskrisen, og at dette vil slå ut i ytterligere omsetningsfall i 2010.

Vi tror også at Microsoft Office Accounting kundene i UK kan bli et betydelig problem for Mamut i 2010. Dette er en gruppe på 100.000 ikke-betalende kunder som Mamut har forpliktet seg til å supportere. Målsetningen er å få kundene over på Mamut (Office og/el One) ved å tilby gratis lisens, og etterhvert kunne hente inntekter i form av ordinære support- og vedlikeholdsavgifter. Kvaliteten på Mamuts supporttjeneste har fra før ikke vært den beste. Når selskapet kutter stillinger, samtidig som supportmengden øker kraftig, vil kvaliteten falle ytterligere. Dette ramme eksisterende Mamut kunder, samt at det vil redusere sannsynligheten for at de gamle Microsoft kundene vil velge Mamut som sin nye ERP leverandør. Resultatet kan derfor bli redusert kundetilfredshet, økt kundefrafall, økte kostnader og redusert inntjeningspotensiale på Microsoft porteføljen.

Mamuts Active Services opererer hovedsaklig i personmarkedet og de aller fleste brukerne benytter gratis- eller lavpristjenester som e-post og webhotell. Her konkurrerer Mamut med aktører som Microsoft og Google som leverer gratistjenester av høy kvalitet. Mamuts strategi har vært å tilby disse brukerne tilleggsprodukter som man kan ta betalt for. Vi tror ikke denne strategien har gitt uttelling for Mamut i 2009, og vi tror det fortsatt vil bli svært krevende å tjene penger i dette markedet i 2010.

Konklusjonen er at Mamut vil måtte fortsette å kutte kostnader og stillinger i 2010 for å forsvare bunnlinjen. Sannsynligheten for en prisøkning på løpende tjenester er også tilstede som følge av svak inntjening og redusert nysalg. Kundene kan dermed vente en fortsatt reduksjon i kvaliteten på Mamuts support- og serviceapparat, noe som igjen er med på å redusere den totale brukeropplevelsen på et ellers brukervennlig system.

Mamuts rating er dermed ned fra 36 - 34% i 2010.

24SevenOffice
Selskapet har opplevd sterk salgsfremgang, og nådde kritisk kundemasse for løpende overskudd i 2009. Omsetning i 2009 landet på ca 75 mill som er opp hele 47% fra 2008. Selskapet kan vise til postitiv EBITDA tredje kvartalet på rad, og bunnlinjen for 2009 ble på hele 11 mill. ERP løsningen til 24SevenOffice utvikles i et raskt tempo, og man viser høy faglig dyktighet med hensyn til å utnytte mulighetene i å levere ERP som en ren SaaS - tjeneste.

24SevenOffice inngikk i 2009 en avtale om drift av Hult & Lilleviks ASP-versjon på sine servere, og løsningen er nå i full drift. Det er rimelig å anta at 24SevenOffice vil ha en integrasjon mot sin regnskapsmodul på plass innen kort tid.

De øvrige virksomhetsområdene gjør det også bra, og Oyatel melder b.la. den 01.03.2010 om kontrakt på leveranse av videokonferanseteknologi til Propartner Defence.

Markedet er fornøyd med tallene og utviklingen og på børsen er aksjekursen opp nærmere 30%.

24SevenOffice sin rating er opp fra 60 - 72% i 2010.

Microsoft
Det har vært store forventninger knyttet til 2009 versjonen av MS Dynamics NAV. Spesielt i forbindelse med integrasjoner mot andre informasjonsplattformer som SharePoint Server, BizTalk og Office. I løpet av 2009 kom det imidlertid lite nytt på det Norske markedet, men det er ventet store lanseringer i 2010.

MS Dynamics NAV står med uforandret rating i 2010.

SAP
SAP AG kjøpte opp Crystal Reports i 2009, og rapporteringsløsningen er nå lansert under SAP Business Objects. I samme grepet fases XL-Reporter ut, den Norske rapporteringsløsningen som SAP AG kjøpte opp i 2007. I løpet av 2010 lanseres SAP Business One 8.8 hvor CR skal være integrert som rapport- og utskriftsgenerator.

Sett fra kundenes ståsted er det ikke gunstig at det gjøres teknologiskifter raskere enn man klarer å utnytte foregående generasjon. Vi stiller oss avventende til vi kan vurdere kvaliteten på integrasjonen i v 8.8, men ser klart et potensiale i CR som rapporteringsverktøy.

SAP Business One står med uforandret rating i 2010.

Visma
Det har vært lite nytt fra Visma etter samarbeidsprosjektet med SuperOffice ble lansert i 2009. Som vi spådde den gang har ikke integrasjonsprosessen vært uproblematisk, og kulturforskjellene mellom miljøene innen ERP og CRM har som ventet gjort samarbeidet vanskelig.

Vi antok at Visma så på Mamut som en aktuell oppkjøpskandidat i 2009, men det er ikke kommet noen signaler på at dette er tilfelle.

Visma Global står med uforandret rating i 2010.

HansaWorld
Det har i løpet av 2009 blitt utviklet flere såkalte SmartApps som f.eks. kjørebok for Nokia (Symbian OS), en realtidsklient som er fullt ut integrert mot HansaWorld Enterprise 6.0. Brukervennligheten er også ytterligere forbedret ved at Enterprise 6.0 nå supporterer "Apple's Cocoa graphic engine", som gir rikere bruk av dynamiske farger og kontraster, stavekontroll, "drag and drop" direkte fra Mac OS X, valg av produkt via bilde i POS-løsningen osv.

HansaWorld har utviklet SaaS plattformen i Enterprise 6.0 videre og kundene kan velge hvilke deler av systemet man ønsker å kjøre som SaaS, og hvilke man ønsker å kjøre lokalt. Webshopen er også forbedret i 6.0.

De aller fleste HansaWorld kundene er komfortable som brukere av systemet, og man kan glede seg over denne type suboptimalisering og ny funksjonalitet. I forhold til punktene vi tester i ERP ratingen er det ikke mye å tilføye.

HansaWorld står derfor også med uforandret rating i 2010.


24SevenOffice fyller krigskassen
30.11.2009

24SevenOffice leverte som ventet bra tall i Q3. EBITDA landet på 1,5 mill mot -1,2 mill Q3 2008. Telekomdivisjonen fikk tidligere denne måneden på plass en bankkreditt på inntil 14 mill til oppkjøp av selskaper og kundeporteføljer, og fredag flagget selskapet planer om å trykke 1 mill. nye aksjer i en garantert emisjon. Styret har signalisert at kursen vil være minst 6,- pr aksje, noe som var 4% over børskurs fredag morgen. Transaksjonene viser at 24SevenOffice nyter stor tillit, både hos sine finansieringspartnere og aksjonærer.

Det blir interessant å følge 24SevenOffice fremover og vi tror 2010 skal bli et meget godt år, både for selskapet og deres kunder.

Mamut


24SevenOffice fyller krigskassen
30.11.2009

24SevenOffice leverte som ventet bra tall i Q3. EBITDA landet på 1,5 mill mot -1,2 mill Q3 2008. Telekomdivisjonen fikk tidligere denne måneden på plass en bankkreditt på inntil 14 mill til oppkjøp av selskaper og kundeporteføljer, og fredag flagget selskapet planer om å trykke 1 mill. nye aksjer i en garantert emisjon. Styret har signalisert at kursen vil være minst 6,- pr aksje, noe som var 4% over børskurs fredag morgen. Transaksjonene viser at 24SevenOffice nyter stor tillit, både hos sine finansieringspartnere og aksjonærer.

Det blir interessant å følge 24SevenOffice fremover og vi tror 2010 skal bli et meget godt år, både for selskapet og deres kunder.

Mamut


Mamuts supportavdeling skal selge Mamut One i UK!
27.11.2009

Mamut og Microsoft har inngått en avtale i forbindelse med at Microsoft legger ned modulen for småbedriftsregnskap "Microsoft Office Accounting" i Storbritannia. Mamut overtok supportansvaret for 100.000 registrerte brukere fra og med den 30.10.09, og vil tilby alle kundene en gratis overgang til Mamut One. Planen er at kundene skal fortsette å bruke Mamut One og dermed velge å betale den obligatoriske løpende service- og supportavgiften - som er blant markedets dyreste.

Supportavdelingen til Mamut er deres desidert svakeste ledd. Mamutkundene har generelt vært svært misfornøyd med både service- og kunnskapsnivået i forbindelse med supporten fra Mamut, og mye tyder faktisk på at kvaliteten stadig blir dårligere. Med 100.000 nye kunder å betjene i UK tviler vi på at Microsoft Office Accounting brukerne vil la seg friste til å betale den løpende service- og vedlikeholdsavgiften, selv etter en gratis overgang.

UK sorteres under segmentet "Western Europe" som viste en salgsnedgang på 8% siden 2008. Q3 tallene viser at det fortsatt er innenlandske salgs- og vedlikeholdsinntekter på det tradisjonelle Mamut regnskapssystemet for småbedrifter (1-3 brukere) som i alt vesentlig bærer konsernets utenlandssatsning.

Mamut


Vil Visma kjøpe Mamut (denne gangen)?
29.10.2009

Mamut ASA oppnådde i Q3 et resultat etter skatt på 0,8 millioner kroner, mot 2,6 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt var 1,1 millioner kroner, sammenlignet med 3,1 millioner kroner Q3 2008. Driftsresultatet (EBIT) endte på 2,9 millioner kroner, ned fra 6,1 millioner kroner i fjor. Driftsinntektene var på 113,8 millioner kroner, mot 116,2 millioner kroner året før. Driftsinntekter hittil i 2009 ble 365 millioner kroner mot akkumulert 368 millioner pr Q3 2008.

I forbindelse med dagens resultatfremleggelse flagges igjen det et "mulig strategisk partnerskap". Mamut har dermed ved hver eneste kvartalspresentasjon det siste året sluppet denne type informasjon som igjen har satt fart i spekulasjoner om nært forestående oppkjøp eller tilsvarende strategiske transaksjoner. Markedet har tidligere priset inn slike muligheter i aksjen, men det er vel tvilsomt om dette vil ha noen særlig effekt denne gangen.

Vi mener (fortsatt) at Mamut er dominerende og ikke har stort mer vekst å hente innen sitt primære markedssegment (småbedrifter fra 1-5 brukere). En videre vekst forutsetter derfor at Mamut viser seg i stand til å levere i SMB-segmentet (små- og mellomstore bedrifter fra 5-20 brukere). Etter vårt syn er ERP-kjernen til Mamut (Mamut Enterpise) mer enn god nok for kundene i SMB-segmentet. Utfordringen ligger i at Mamut ikke klarer å omstille organisasjonen til å oppfylle de kravene som kundene stiller til sine ERP leverandører i dette segmentet. Både distrubusjon, support, utvikling og tilgang på kompetent konsulentbistand er områder hvor SMB-kundene opplever svikt fra Mamut som leverandør.

Vi har også notert oss at Argo Securities har støttekjøpt Mamut aksjen ganske massivt de siste ukene. Aksjekursen er styrket med rundt 1 krone siden begynnelsen av oktober og aksjen ble dermed "stålsatt" før de elendige tallene ble kjent for markedet i dag. Argo står også for alle dagens kjøp i aksjen og det kan synes som man ønsker å avverge det som kunne bli et betydelig kursfall aksjen.

Vi tror at et eventuelt oppkjøp av Mamut i nærmeste fremtid vil være initiert, og regissert, av en konkurrerende aktør med et etablert fotfeste i SMB-markedet. Det ville ikke overraske mange om vi skulle se Visma ta grep ovenfor Mamut nå. Visma har sprekkfull kasse, en sterk og etablert posisjon i SMB markedet, en riktig organisasjon og et sterkt forhandlerapparat. Mamut på sin side er stadig mer sårbar for oppkjøp med vedvarende lav aksjekurs og derved manglende avkastning for selskapets finansielle investorer.

Sett fra SMB-kundenes ståsted er vi tilbøyelig til å anta at en "Visma Enterprise One" eller "Mamut Global" løsning kan resultere i et bedre totalprodukt enn hva Mamut er i stand til å tilby sine kunder i dag.


24SevenOffice oppgraderes
16.10.2009

24SevenOffice kan i Q2 vise til en positiv EBITDA. Resultatforbedringen er på nærmere kr. 3 mill, fra minus 2,8 mill til pluss 73.000. Det er første gang i selskapets historie at bunnlinjen (før renter og avskrivninger) har vært på den riktigte siden av streken. Det er også viktig å merke seg at selskapets forretningsmodell er meget robust, og alle nysalg genererer repeterende inntekter og varig økning av cashflow. Dvs at man kan forvente langt hyggeligere tall fra selskapet i tiden fremover.

elskapet inngikk tidligere denne måneden en strategisk viktig avtale med Nettopp24 om levering av community system samt IP telefoni. Avtalen har en årlig verdi på rundt 6 mill. Det er et svært godt tegn at selskapet viser seg i stand til å konkurrere på denne type krevende kontrakter.

Cloud computing (prossesering, lagring og løpende arbeid via internett) er helt klart i en oppadgående trend. Som et rendyrket cloud computing selskap har 24SevenOffice i dag et betydelig teknologisk forsprang på sine konkurrenter. Ikke minst fordi man har vært dyktige på å hente ut "cloud synergier" og på å bygge gode løsninger i samarbeide med sine partnere. Samarbeidet med Fokus Bank og Bluegarden hvor man har utviklet tette integrasjoner med nettbank, remittering, bankavstemming og lønn er et godt eksempel på dette.

Vi holder en knapp på at 24SevenOffice er på vei ut av sin tilværelse som "underdog", og at de vil hevde seg i ERP markedet fra 2010 og fremover.

Mamut


Labert for Mamut One
06.10.2009

Mamut One har fremstått som et utydelig konsept etter lanseringen. Produktet markedsføres som ett enhetlig system, men oppleves av brukerne som en løs samling av diverse "add-ons" og tilleggsprodukter. Mamut One får derfor en laber mottakelse av nye og gamle kunder.

Lanseringen av Mamut One sammenfalt med at man i all stillhet slapp Mamut versjon 12, som er SQL utgaven av Mamut Enterprise. Eksisterende kunder opplever imidlertid overgangen til SQL som langt mer betydningsfull hendelse enn lanseringen av Mamut One konseptet.

At Mamuts strategier med Mamut One i SMB-markedet fremstår som utydelige, underbygges av en laber interesse for aksjen på Oslo Børs. Selv om enkelte aksjeanalytikere har regnet seg frem til en oppside på nærmere 50% etter lansering av Mamut One, er det knapt omsetning i aksjen. Mamut inngikk en såkalt "Market Maker" avtale med Argo Securities den 20.05.09, som siden har måttet jobbe hardt med støttekjøp for å holde aksjekursen på rundt 8 kroner.

Mamut ble notert på Oslo Børs den 10.05.04, til initiell kurs kr. 6,50.

Mamut


Visma velger SuperOffice CRM
08.09.2009

SuperOffice og Une Amundsen valgte i 2004 SAP Norge AS med sitt nylanserte SAP Business One som strategisk ERP partner. Det ble utviklet en integrasjonsapplikasjon mellom SuperOffice og SAP Business One med det ambisiøse navnet "Perfect Bridge". SuperOffice skulle tilby CRM til SAPs SMB-kunder via SAPs eget forhandlerapparat. SuperOffice og Amundsen hadde den gangen en målsetning om å bli SAP's globale CRM partner. Men slik gikk det som kjent ikke. SAP Business One ble et marginalprodukt, og "Perfect Bridge" viste seg å være langt fra perfekt.

At SuperOffice nå gjentar det samme grepet sammen med Visma og lanserer "Visma SuperOffice" har fått mange innenfor både ERP og CRM bransjen til å trekke på smilebåndet. Visma har avvist flere samarbeidsforslag fra SuperOffice opp igjennom årene, og man har isteden satset på sitt eget CRM system "SalesOffice". Når Visma nå innleder et strategisk samarbeide med SuperOffice kan det tolkes som en innrømmelse fra Visma om at SuperOffice faktisk er bedre på å utvikle CRM systemer enn Visma selv. Une Amundsens ambisjoner er sannsynligvis minst like store denne gang som sist, og man ser nok på avtalen med Visma som et steg på veien inn i Sage Groups innerste sirkler..

Tiden vil vise om samarbeidsprosjektet har mer for seg denne gangen. Overgangen fra SalesOffice til SuperOffice kan gi Visma kundene mer avansert CRM for pengene. Dette avhenger selvsagt av at de tekniske løsningene blir gode nok, og ikke minst at forhandlerapparatene engasjerer seg i dette, både på CRM- og på ERP-siden. Dette kan være en utfordring siden kulturen i disse leirene er veldig forskjellig.


Mamut stagnerer
02.09.2009

Omsetningen i Mamut faller tilbake for første gang på 14 år. Selskapet kunne på siste Capital Markets day vise til kontinuerlig omsetningsvekst i de siste 56 løpende kvartaler. Det ble samtidig varslet at man forventet en svakere vekst i 2009 og 2010. Fasit for Q2 viste imidlertid en omsetningsnedgang på 1,5% sammenlignet med samme periode i 2008. Dette kan syens svært dramatisk siden veksten i Mamut i de siste 14 årene har vært på 10% eller mer.

Forklaringen er sannsynligvis tredelt; flere konkurser blant Mamuts eksisterende kunder, økt konkurranse og lavere nysalg i Mamuts primærmarked (enbrukersegmentet) og sist men ikke minst at Mamuts oppkjøpsaktivitet er sterkt redusert . Mamut har "kjøpt" seg til store deler av omsetningsveksten de seneste 5-6 årene. Kjøpene har hovedsaklig vært lånefinansiert. Fallet i omsetning kan derfor også indikere at den organiske veksten går tregere enn forventet, og at synergiene knyttet til de siste årenes oppkjøp ikke gir den forventede uttelling.

Mamut


Microsoft viser muskler!
24.08.2009

Dynamics NAV scoret høyt i test, ikke minst på grunn av Microsofts dominerende rolle og sterke fokus på å lykkes innen ERP. Microsoft er dessuten i en særstilling når det gjelder å integrere og strømlinjeforme sine egne produktserier. Mange var i tvil når Microsoft kjøpte opp Navision i 2002, men i dag er det ingen tvil om at Microsoft mener alvor! Se testen her.

HansaWorldHansaWorld scorer høyt i test!
17.07.2009

HansaWorld Enterprise er nå testet, og systemet scorer hittil høyest blant løsningene vi har testet i 2009. Løsningen viser spesiell styrke på fleksibilitet og skalerbarhet. Prisbildet er også svært gunstig. Se testen her.

HansaWorld


Mamut i joint venture med Lexware
25.06.2009

Mamut satser på å lansere Mamut One i Tyskland gjennom et 50/50 joint venture med Tyske Haufe Mediengroup. Haufe står bak ERP systemet Lexware i Tyskland og er allerede dominerende innen segmentet for de minste SME-bedriftene. Planen er å lansere "Mamut Lexware" som et nytt produkt i Lexware porteføljen. Produktfokus er rettet mot Mamut Services (SaaS) og man skal utnytte Haufes eksisterende distribusjonsapparat.

Nyheten fikk en forholdsvis lunken mottagelse på Mamuts capital markets day den 23.06.09, og er forbigått i all stillhet i Norsk presse. De potensielle synergiene virket uklare, og flere analytikere stiller seg spørsmål om satsningen vil få nødvendig fokus i Haufe systemet.

Mamut


Emisjon i 24SevenOffice
11.06.2009

Det var ikke uventet at 24SevenOffice måtte be eierne om penger i 2009. I en emisjon i mai ble selskapet tilført 5 mill. Dersom ikke cash flowen forbedres i Q2 kan de måtte ta en ny runde allerede til høsten.

24SevenOffice leverer svakere enn guidet i Q1 og kontantstrømmen inn i Q2 er fortsatt negativ. Topplinjemessig gjør selskapet det bra, og man nådde en omsetning i Q1 på MNOK 19,1 som er opp hele 138% fra 2008. Driftskostnadene har imidlerid også økt kraftig i forhold til Q1 2008 og EBITDA er kun marginalt forbedret og derved fortsatt negativ med MNOK 5,3 (MNOK 5,8).

Selskapet måtte derfor som ventet hente inn ny egenkapital. Det ble i mai 2009 utstedt 1.250.000 aksjer à kr. 4 i en (liten) emisjon som dermed tilførte selskapet brutto 5 mill i frisk egenkapital. Dette er trolig langt fra nok og dersom ikke kontantstrømmen forbedres markant i løpet av Q2, vil kassen sannsynligvis være bunnskrapet allerede rett over sommeren.

24/7


Mamut brøt lånebetingelsene!
09.06.2009

Mamut kom i brudd med lånebetingelsene pr 30.09.08 da kontantbeholdningen gikk under kravet på 50 mill. Man forhandlet seg frem til en midlertidig lemping på kravene mens man tilrettela for emisjon i Q2 2009.

I forbindelse med oppkjøp har Mamut de siste årene gjennomført låneopptak på tilsammen ca. 200 mill. I lånebetingelsene ble det stilt krav om minimum 50 mill i løpende kontantbeholdning. Pr. 30.09.08 var kontantbeholdningen nede i 43,6 mill. og selskapet var dermed i brudd med lånebetingelsene. Etter forhandling med bankene ble kravet til kontantbeholdning midlertidig redusert til 35 mill. samt at det ble stilt krav om NetDebt/EBITDA på 1,70. Kontantbeholdningen pr. Q1 var redusert ytterligere til 41 mill, og det har blitt påkrevet med tilførsel av frisk egenkapital.

Det ble gjennomført en emisjon i Mamut ASA i mai 2009 hvor de største eierene tilførte selskapet netto ca 30 mill.

Mamut


60% score for Visma Global
03.06.2009

Visma Global er et av de eldste systemene på markedet i dag. Barnesykdommene er definitivt forbi, og systemet er i dag markedsledende i sitt segment. Det er ikke uten grunn. Se testen her.

Visma


SAP Business One er testet
30.03.2009

Opprinnelsen til SAP Business One er det Israelske ERP systemet "Top Management" som SAP kjøpte opp i 1999. Det pågikk deretter en tilpasning av Top Management i flere år før det ble lansert under SAP-logoen. Allikevel er det ingen overdrivelse å hevde at systemet var uferdig og av meget dårlig programmessig kvalitet når det ble lansert i Norge i 2004. De første versjonene var knapt kjørbare og inneholdt store, graverende feil. Blant annet kunne man ikke ta ut en revisjonsjournal eller avstemme et momsoppgjør ihht Norske regnskapsregler. Se testen her.

SAP


24SevenOffice scorer høyt!
20.03.2009

Visma Global er et av de eldste systemene på markedet i dag. Barnesykdommene er definitivt forbi, og systemet er i dag markedsledende i sitt segment. Det er ikke uten grunn. Se testen her.

24/7


Mamut One først ute i ERP testen
12.02.2009

Mamut lanserte i 2008 Mamut One. Dette er ment å oppfattes som en ”pakke” bestående av Mamut Enterprise med Web tilgang, e-post, domene og ASP.  Mamut benytter begrepet Software + Services (avledet av SaaS – Software as a Service) som ”catch-phrase” i markedsføringen. Se testen her.

Mamut