PMC-IT.com

Økonomisystemer for små- og mellomstore bedrifter

Rescources & downloads

Nyheter

Store forbedringer av SAP Business One
14.09.2010

Mange spådde et kort liv for SAP Business One. Etter høstens lansering av versjon 8.8 synes det imidlertid åpenbart at SAP nå trapper opp satsningen på å etablere SAP Business One i det globale SMB segmentet.
Les mer her.24SevenOffice dømt til å betale Mamut 12 mill
21.07.2010

Når Mamut kjøpte Active24 i 2006 hadde Active24 og 24SevenOffice et tett samarbeide. Oppkjøpet ga dermed Mamut en uønsket tilgang til 24SevenOffice sin overlegne SaaS teknologi. 24SevenOffice valgte derfor høsten 2006 å heve avtalen med Active24. Mamut på sin side hadde betalt en høy pris for Active24 og protesterte kraftig på hevingen.
Mamut er nå tilkjent 12 mill i erstatning i Oslo Tingrett for tapt fortjeneste på salg av 24SevenOffice sin SaaS løsning.

Les mer her.


Årsregnskapet fra Mamut holdes tilbake
11.05.2010

Mamut har ikke publisert et årsregnskap for 2009, og ble derfor satt under særskilt observasjon på Oslo Børs den 3. mai 2010. Det er fortsatt uklart hva som er bakgrunnen for at regnskapet holdes tilbake, men det er rimelig å anta at det pågår en diskusjon med selskapets revisor som dreier seg om vesentlige forhold i selskapets regnskapsførsel.
Les mer her.

24SevenOffice tjener penger
10.05.2010

24SevenOffice kan fortsatt vise til positiv EBITDA første kvartal. Omsetningen er opp 28% til 24,4 MNOK og resultatet for kvartalet er rekordhøye 1,8 MNOK. Dette er fjerde kvartal med løpende positiv drift og vi holder en knapp på at 24SevenOffice vil klare å etablere en ledende posisjon i ERP bransjen innen relativt kort tid.
Les mer her.

ERP trender i 2010
28.02.2010

2009 har vært et begiven-hetsrikt år for mange norske ERP selskaper. De etablerte merkenavnene er under stadig press for nyskapende og kreative løsninger. Mamut er svekket og 24SevenOffice stiger på ERP ratingen i 2010.
Les mer her.

24SevenOffice fyller krigskassen
30.11.2009

24SevenOffice fikk tidligere denne måneden på plass en bankkreditt på inntil 14 mill til oppkjøp av selskaper og kundeporteføljer, og fredag flagget selskapet planer om å trykke 1 mill. nye aksjer i en garantert emisjon. Pengene skal brukes til oppkjøp av selskaper og / eller kundeporteføljer.
Les mer her.

Mamut supportavd skal selge Mamut One i UK!
27.11.2009

Mamut og Microsoft har inngått en avtale i forbindelse med at Microsoft legger ned modulen for småbedriftsregnskap Office Accounting i Storbritannia.

Mamut overtok support-ansvaret for 100.000 registrerte brukere fra og med den 30.10.09, og vil tilby alle kundene en gratis overgang til Mamut. Les mer her.

Visma kjøper Mamut?
29.10.2009

Mamut ASA oppnådde i Q3 et resultat etter skatt på 0,8 millioner kroner, mot 2,6 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt var 1,1 millioner kroner, sammenlignet med 3,1 millioner kroner Q3 2008.

Driftsinntekter hittil i 2009 ble 365 millioner kroner mot akkumulert 368 millioner pr Q3 2008. Les mer her.

24SevenOffice oppgraderes
16.10.2009

24SevenOffice kan i Q2 vise til en positiv EBITDA. Det er første gang i selskapets historie at bunnlinjen har vært på den riktigte siden av streken. Det er også viktig å merke seg at selskapets forretningsmodell er meget robust, og alle nysalg genererer repeterende inntekter og varig økning av cashflow. Dvs at man kan forvente langt hyggeligere tall fra selskapet i tiden fremover. Les mer her.

Labert for Mamut One
06.10.2009

Mamut One har fremstått som et utydelig konsept etter lanseringen. Produktet markedsføres som ett enhetlig system, men oppleves av brukerne som en løs samling av diverse "add-ons" og tilleggsprodukter. Mamut One får derfor en laber mottakelse av nye og gamle kunder. Les mer her.

Visma

Visma velger SuperOffice CRM
08.09.2009

SuOSuperOffice valgte i 2004 SAP Norge AS med sitt nylanserte SAP Business One som strategisk ERP partner. Nå gjentas det samme grepet med Visma og løsningen "Visma SuperOffice lanseres i disse dager. Les mer her.

Score
Ratingen er utarbeidet av Per Hermansen Nymo den 30.03.2009, og oppdatert den 28.02.2010 og den 14.09.2010.

SAPSBO


Score 51%

(Forutsetninger)


Generelt om SAP Norge AS
SAP Norge AS ble etablert i 1999 og er heleiet av Tyske SAP AG som er et av verdens største IT selskaper. SAP Norge AS har rundt 100 ansatte og omsetter for omlag 500 mill. De siste årene har man gått med tildels store underskudd, og i 2007 ble hele ledelsen i Norge avsatt. Det norske datterselskapet ble samtidig underlagt SAP Danmark AS. Siden 2007/2008 har alle SAPs Nordiske selskaper vært ledet av Henrik Bjørn Rasmussen som i utgangspunktet var daglig leder for SAP Danmark AS. Den 22.01.2009 ble Rasmussen avløst av Karen Nielsen, som siden juni 2008 har fungert som nordisk salgsdirektør for SAP Large Enterprises. SAP utvikler og leverer ERP løsninger, primært til store, multinasjonale selskaper.

SAP har i utgangspunktet tre virksomhetsområder:
  1. Large Enterprises. Kjerneproduktet i dette segmentet er bedre kjent som SAP R/3, men systemet markedsføres i dag i pakkeløsninger under mange forskjellige navn. R/3 benyttes i dag i mer enn 20.000 bedrifter over hele verden. Hovedsaklig store, internasjonale produksjons- og logistikkbedrifter.

  2. Small & Midsize Companies. Kjerneproduktet her er SAP All-In-One som er beregnet på "mellomstore" bedrifter fra rundt NOK 5 milliarder i omsetning og nedover. SAP Business One er å anse som et tilleggsprodukt som tilbys bedrifter som er for små for All-In-One.

  3. Integrasjonsplattformer og rapportering. Kjerneproduktet er SAP Netweaver, som er et såkalt "Business Process Management" verktøy. (Oppdatert 14.09.2010): SAP AG kjøpte i oktober 2007 det Franske softwareselskapet Business Objects for $6,8 mrd (ca. 45 mrd kroner). Business Objects var spesialisert på rapportering og Business Intellegence med produkter som BusinessObjects, Crystal Reports og Xcelsius. I løpet av 2010 vil SAP ha faset rapportering i alle plattformer over på BO.
Denne analysen tar kun for seg SAP Business One som ERP system for små- og mellomstore bedrifter i Norge.

Produktutvikling (Delscore 6
5%)
SAP Business One markedsføres i dag i mer enn 90 land verden over som et komplett ERP system. Opprinnelsen til SAP Business One er det Israelske ERP systemet "Top Management" som SAP kjøpte opp i 1999. Det pågikk deretter en tilpasning av Top Management i flere år før det ble lansert under SAP-logoen. Allikevel er det ingen overdrivelse å hevde at systemet var uferdig og av meget dårlig programmessig kvalitet når det ble lansert i Norge i 2004. De første versjonene var knapt kjørbare og inneholdt store, graverende feil. Blant annet kunne man ikke ta ut en revisjonsjournal eller avstemme et momsoppgjør ihht Norske regnskapsregler.

Selv om systemet markedsføres som komplett må man anskaffe både CRM, lønns- og prosjektsystem ved siden av, vanligvis tilbys SuperOffice CRM, Aditros "Hult & Lillevik" lønn og Tyske "Mariproject".

Mye av produktutviklingen går med ut på å holde systemet ajour med lokale, lovmessige krav til regnskapssystemer i de forskjellige markedene systemet benyttes. USA er det største markedet for SAP Business One, og det er dette markedets krav og ønsker som prioriteres. Norge er et meget lite marked for SAP Business One, og prioriteres dermed forholdvis lavt.

Oppdatert informasjon den 14.09.2010
Høsten 2010 lanseres SAP Business One versjon 8.8 i det norske markedet. Dette er en betydelig versjonsoppgradering hvor deler av kjerneapplikasjonen er skrevet på nytt og det er også gjort visse endringer databasestrukturen. Fokus har vært ytelse og stabilitet samt integrasjon av SAP BO (Crystal Reports). SAP Business One har vært gjennom flere betydelige oppgraderinger og omskrivninger siden det ble innlemmet i SAP i 1999. Siste store oppgradering var i 2004, hvor det også var fokus på å forbedre stabilitet, ytelse og rapporteringsmuligheter. Denne gangen var det imidlertid XL-Reporter (også en oppkjøpt løsning) som ble lansert som integrert rapporteringsverktøy. XL-Reporter skal fases ut av SAP Business One, men vil sannynligvis kunne benyttes som en ekstern Add-On etter utfasing.

SAP planlegger å lansere et Xcelsius-basert "Dashboard" for SAP Business One i versjon 8.81 (anslått å lanseres i Norge i løpet av Q1 2011). Et tilsvarende dashboard basert på XL-Reporter ble presentert i roadmaps for noen år siden, men dette ble aldri lansert fullt ut i det norske markedet. Det planlegges videre en lansering av mobile løsninger for SAP Business One, sannsynligvis basert på Sybase teknologi. SAP gjennomførte oppkjøp av Sybase juli 2010 for $5,8 mrd (ca 37 mrd kroner).

SAP AG utnytter sin økonomiske styrke til å gjøre strategiske oppkjøp og de er raske til å integrere oppkjøpt teknologi i egne kjernesystemer, som hovedsaklig er bygget på R/3. SAP Business One er det eneste kjernesystemet i porteføljen som ikke bygger på R/3, men det er åpenbart at SAP satser betdyelige ressurser på å videreutvikle SAP Business One etter samme strategi som for R/3 produktene. Med den innsatsen som er lagt i versjon 8.8 er det ingen ting som tyder på at SAP vil fase ut Business One med det første, snarere legges det opp til langsiktig eierskap og videreutvikling av løsningen.

Produktutviklingen rundt SAP Business One oppgraderes til en høyere score (fra 10% til 65%). Grunnen til at det ikke er full uttelling er at SAP utvikler en standarisert kodebase for et globalt marked. Her vil kundene i det Norske (og Nordiske) markedet fortsatt utgjøre en ubetydelig markedsandel og dermed prioriteres langt lavere prioritet enn kunder i primære markeder som f.eks. USA og Vest-Europa.

Teknologi (Delscore 50%)
SAP Business One er bygget på en SQL basert databaseplattform, og er designet for integrerbarhet med andre systemer. Tidlige versjoner av SAP Business One kunne kjøres på gratisutgaven SQL Express. Dette er ikke lenger mulig, og det er spesifisert fra SAP at systemet krever SQL Server Enterprise Edition. Mange kunder kjører imidlertid SAP Business One på SQL Server Workgroup Edition som er inkludert i Microsoft Small Business Server 2003 for å spare store investeringer i databasen.

Programmeringsspråket (.NET / VB) er moderne og man ligger langt fremme i bruk av ny teknologi. Det er raskt og forholdsvis enkelt å integrere diverse delsystemer via et eget, standardisert API (Application Process Interface). Det skal imidlertid nevnes at APIet har visse usatbiliteter, og at databasestrukturen i SAP Business One kan skape store utfordringer når det kommer til integrasjoner.

I Norge leveres SAP Business One gjerne som en pakke bestående av SuperOffice CRM og Hult & Lillevik Lønn. Det er utviklet en egen serverapplikasjon som kan konfigureres til å speile databasene i SuperOffice og SAP, i tillegg må installeres og kjøres en lokal add-on i SAP klienten. Mariproject kan leveres dersom man har behov for prosjektstyring. Her er det også utviklet en serverapplikasjon som speiler databaser, samt at det må kjøres lokale add-ons i SAP klienten. Til Hult & Lillevik Lønn finnes en enkel add-on som gjør det mulig å manuelt eksportere / importere regnskapsbilag til SAP Business One. Denne må installeres lokalt på maskinen SAP klienten kjører på og den fungerer kun på denne maskinen. Integrasjonene som tilbys til SAP Business One er mange, men de er på ingen måte sømløse. Det finnes svært mange feilkilder noe som mange kunder smertelig har fått erfare.

Oppdatert informasjon den 14.09.2010
SAP rendyrker nå strategien med at kundene tilbys partnerutviklede Add-Ons. Dette er tillegg som kundene kan få skreddersydd som f.eks. timeregistreringssystemer, forskjellige web eller e-handelsløsninger, bookingsystemer etc. Alle Add-Ons kommuniserer med SAP Business One gjennom et standardisert API. Selv om Add-Ons for SAP Business One i prinsippet fungerer som selvstendige applikasjoner er det allikevel forholdsvis raskt, enkelt og dermed billig å utvikle skreddersøm. Endringer i kjernen skal ikke påvirke APIet. Dvs at kundens Add-Ons i teorien ikke skal påvirkes av oppgraderinger.

I praksis kan utstrakt bruk av Add-Ons på kundens egen infrastruktur innebære drift og vedlikehold av mange selvstendige applikasjoner som uavhengig av hverandre kan være avhengige av gitte komponenter på brukerens klientmaskin og i brukerens individuelle Windows-miljø. Dette kan medføre høye driftskostnader. Erfaringsmessig er det vanskelig å unngå alle problemer knyttet til dette. Et annet punkt er at SAP sentralt ikke tar noe ansvar for en kundes Add-Ons dersom partneren skulle gå konkurs eller på annen måte misligholde sine forpliktelser ovenfor sine kunder.

Denne strategien gir stor fleksibilitet i løsningen, men eksponerer samtidig kunden for større risiko både i driftsstabilitet og i løpende driftskostnader enn ved konvesjonelle systemer, hvor alt er innebygget i kjernesystemet.

Score for teknologi oppgraderes fra 15 til 50%. Det trekkes for høyere løpende driftskostnader og kundens risiko.

Tjenester (Delscore 40%)
(tilgang på konsulentbistand, utviklingsressurser, opplæring og support)
SAP Norge AS har ingen interne ressurser som er tilgjengelige for kunder på SAP Business One. Det er pr. i dag 3-4 forhandlere i Norge som leverer systemet. Disse leverer gjerne egenutviklede pakker eller bransjeløsninger som er integrert med SAP Business One. Selv om det er dyktige leverandører av SAP Business One i Norge er det svært få av dem, og båndbredden er dermed meget begrenset. Dette skaper problemer i forhold til at systemet krever mye konsulentbistand i forhold til vedlikehold, oppgraderinger, support og feilrettinger.

Det tilbys p.t. ingen løpende brukerkurs på SAP Business One. Enkelte av forhandlerne tilbyr bedriftsinterne kurs.

Oppdatert informasjon den 14.09.2010
Det er pr. i dag fortsatt svært få forhandlere av SAP Business One i Norge. Til gjengjeld har enkelte blitt større. Den største forhandleren er Boyum IT i Oslo, tidligere SMB Business Partner som ble overtatt av danske Boyum IT i januar 2010. Boyum IT har høy kompetanse på utvikling av Add-Ons og en er av SAPs sentrale partnere på SAP Business One. Boyum IT har totalt ca 30 ansatte, hovedkontor i Åbyhøj i Danmark og avdelinger i Sacramento, London og Hamburg.

BITS AS i Bergen er med 14-15 ansatte omtrent like store som Boyum IT i Norge. BITS har spesialisert seg på E-Handel og jobber i tillegg med leveranser av SuperOffice CRM.

Punktet "tjenester" oppgraderes fra 10 til 40% pga større og mer solide fagmiljøer. Det trekkes fortsatt for dårlig tilgjengelighet. Kunder som ligger utenfor sentrale strøk oppfatter også timeprisene som høye.

Prisstruktur (Delscore 10%)
Beregnet anskaffelse og drift av ERP system med 5 brukere inkl regnskap, lønn, logistikk, prosjekt og avdeling.

Implementering / konvertering / idriftsettelse : 50-75 timer = 60.000,-
Opplæring: 5 brukere * 5 dager bedriftsintern opplæring = 50.000,-
Lisenskostnad 5 brukere* = 149.900,-
- SAP Business One grunnpakke inkl 5 brukere = 49.900,-
- SuperOffice CRM 5 = 25.000,-
- Hult & Lillevik lønn = 5.000,-
- Mariproject = 20.000,-
- SQL Enterprise Edition = 50.000,-
Samlet grunnlagsinvestering: kr. 259.900,-

Løpende årlig support- og vedlikeholdsavtale*: 40.230,-
(avtalen er frivillig og betales forskuddsvis årlig)
* Anslag

Økonomi (Delscore 90%)
Morselskapet SAP AG har meget sterk økonomi. Omsetningen i 2008 landet på 11,5 milliarder Euro, overskuddet ble ca, 1,9 milliarder Euro. De solide inntektene kommer hovedsaklig fra vedlikeholdsinntekter på R/3 fra store, internasjonale konsern. SAP Norge AS anslås å ha et underskudd på ca. 10 mill av en omsetning på rundt 500 mill.