PMC-IT.com

Økonomisystemer for små- og mellomstore bedrifter

Rescources & downloads

Nyheter

Store forbedringer av SAP Business One
14.09.2010

Mange spådde et kort liv for SAP Business One. Etter høstens lansering av versjon 8.8 synes det imidlertid åpenbart at SAP nå trapper opp satsningen på å etablere SAP Business One i det globale SMB segmentet.
Les mer her.24SevenOffice dømt til å betale Mamut 12 mill
21.07.2010

Når Mamut kjøpte Active24 i 2006 hadde Active24 og 24SevenOffice et tett samarbeide. Oppkjøpet ga dermed Mamut en uønsket tilgang til 24SevenOffice sin overlegne SaaS teknologi. 24SevenOffice valgte derfor høsten 2006 å heve avtalen med Active24. Mamut på sin side hadde betalt en høy pris for Active24 og protesterte kraftig på hevingen.
Mamut er nå tilkjent 12 mill i erstatning i Oslo Tingrett for tapt fortjeneste på salg av 24SevenOffice sin SaaS løsning.

Les mer her.


Årsregnskapet fra Mamut holdes tilbake
11.05.2010

Mamut har ikke publisert et årsregnskap for 2009, og ble derfor satt under særskilt observasjon på Oslo Børs den 3. mai 2010. Det er fortsatt uklart hva som er bakgrunnen for at regnskapet holdes tilbake, men det er rimelig å anta at det pågår en diskusjon med selskapets revisor som dreier seg om vesentlige forhold i selskapets regnskapsførsel.
Les mer her.

24SevenOffice tjener penger
10.05.2010

24SevenOffice kan fortsatt vise til positiv EBITDA første kvartal. Omsetningen er opp 28% til 24,4 MNOK og resultatet for kvartalet er rekordhøye 1,8 MNOK. Dette er fjerde kvartal med løpende positiv drift og vi holder en knapp på at 24SevenOffice vil klare å etablere en ledende posisjon i ERP bransjen innen relativt kort tid.
Les mer her.

ERP trender i 2010
28.02.2010

2009 har vært et begiven-hetsrikt år for mange norske ERP selskaper. De etablerte merkenavnene er under stadig press for nyskapende og kreative løsninger. Mamut er svekket og 24SevenOffice stiger på ERP ratingen i 2010.
Les mer her.

24SevenOffice fyller krigskassen
30.11.2009

24SevenOffice fikk tidligere denne måneden på plass en bankkreditt på inntil 14 mill til oppkjøp av selskaper og kundeporteføljer, og fredag flagget selskapet planer om å trykke 1 mill. nye aksjer i en garantert emisjon. Pengene skal brukes til oppkjøp av selskaper og / eller kundeporteføljer.
Les mer her.

Mamut supportavd skal selge Mamut One i UK!
27.11.2009

Mamut og Microsoft har inngått en avtale i forbindelse med at Microsoft legger ned modulen for småbedriftsregnskap Office Accounting i Storbritannia.

Mamut overtok support-ansvaret for 100.000 registrerte brukere fra og med den 30.10.09, og vil tilby alle kundene en gratis overgang til Mamut. Les mer her.

Visma kjøper Mamut?
29.10.2009

Mamut ASA oppnådde i Q3 et resultat etter skatt på 0,8 millioner kroner, mot 2,6 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt var 1,1 millioner kroner, sammenlignet med 3,1 millioner kroner Q3 2008.

Driftsinntekter hittil i 2009 ble 365 millioner kroner mot akkumulert 368 millioner pr Q3 2008. Les mer her.

24SevenOffice oppgraderes
16.10.2009

24SevenOffice kan i Q2 vise til en positiv EBITDA. Det er første gang i selskapets historie at bunnlinjen har vært på den riktigte siden av streken. Det er også viktig å merke seg at selskapets forretningsmodell er meget robust, og alle nysalg genererer repeterende inntekter og varig økning av cashflow. Dvs at man kan forvente langt hyggeligere tall fra selskapet i tiden fremover. Les mer her.

Labert for Mamut One
06.10.2009

Mamut One har fremstått som et utydelig konsept etter lanseringen. Produktet markedsføres som ett enhetlig system, men oppleves av brukerne som en løs samling av diverse "add-ons" og tilleggsprodukter. Mamut One får derfor en laber mottakelse av nye og gamle kunder. Les mer her.

Visma

Visma velger SuperOffice CRM
08.09.2009

SuOSuperOffice valgte i 2004 SAP Norge AS med sitt nylanserte SAP Business One som strategisk ERP partner. Nå gjentas det samme grepet med Visma og løsningen "Visma SuperOffice lanseres i disse dager. Les mer her.

Score
Ratingen er utarbeidet av Per Hermansen Nymo den 20.03.2009
Revidert den 24.03.2009, oppdatert den 11.09.2009, 16.10.2009, og den 28.02.2010.

24SevenOffice
Score 72%

(Forutsetninger)


Generelt om 24SevenOffice
24SevenOffice ASA ble etablert i 1997 og notert på Oslo Børs (Axess) i 2007. Selskapet er helnorsk og har i dag 83 ansatte i Norge, Sverige og i England. Daglig leder er Stian Rustad som også er største aksjonær med 22,26% av selskapet. 24SevenOffice leverer web-baserte, administrative løsninger og tjenester hovedsakelig til små- og mellomstore selskaper (fra 10-300 brukere).

24SevenOffice har i utgangspunktet tre virksomhetsområder:

  1. Kjerneproduktet er det web-baserte ERP systemet 24SevenOffice. Fagterminologien er at systemet er SaaS basert, (SaaS = Software As A Service – dvs at programmet leies ut som en tjeneste på internett). Systemet inneholder moduler for kunde- og kontaktoppfølging (CRM), økonomi / regnskap, prosjekt, e-handel og innkjøp. Løsningen har i dag anslagsvis 1.700 aktive brukere – hovedsakelig i Norge.

  2. Webbaserte telefonsystemer leveres gjennom Oyatel AS som eies 51% av 24SevenOffice ASA. Telefonsystemene fra Oyatel er integrerbare med 24SevenOffice ERP system.

  3. Regnskapstjenester leveres gjennom det heleide datterselskapet Accountonit AS.

Produktutvikling (Delscore 85%)
24SevenOffice er et fullverdig ERP system som tilfredsstiller alle formelle, lovfestede krav. Kundegruppen er små- og mellomstore bedrifter fra 10 – 300 brukere.

At systemet er internettbasert åpner for en rekke muligheter som 24SevenOffice har vært gode på å identifisere og implementere i sin løsning. For eksempel er det en sømløs integrasjon mot nettbank som innebærer at inn- og utbetalinger registreres i regnskapssystemet i realtid. Dette innebærer at reskontro og bank er oppdatert til en hver tid, og man sparer mye tid på bokføring, remittering, filutveksling med bank, innlesing av OCR filer og ikke minst avstemminger. Videre er det utviklet en integrasjon mot Intrum Justitia sitt inkassosystem som løser reskontroproblematikken rundt fordringer som er overført inkasso, og gjør det mulig å se innbetalinger direkte til inkassoselskapet, saksnotater etc. i realtid. Dette er intelligente løsninger som eliminerer kjente og tidkrevende problemstillinger rundt inkasso.

24SevenOffice har lagt vekt på høy grad av sporbarhet og enkle drilldown oppslag i hovedbok og transaksjonsregistre. Sporbarheten beskrives av enkelte kunder som ”ekstremt god”.

Systemet holdes løpende oppdatert med satser, skattetabeller m.v. , feilretting foregår løpende og utføres i følge kundene raskt. Kundene opplyser videre at supporttjenesten fungerer godt, og at man føler seg hørt i forhold til ønsker rundt produktutviklingen.

Teknologi (Delscore 85%)
24SevenOffice leverer sin ERP løsning er et 100% SaaS basert produkt. Det vil si at det kun leveres som en web-tjeneste. Hittil har det vært en rekke utfordringer i å skape en like god brukeropplevelse i SaaS applikasjoner som i tradisjonelle applikasjoner. Dette har skapt en viss skepsis og derved en tregere utbredelse av SaaS applikasjoner enn ventet. Ny teknologi har imidlertid løst de fleste av disse utfordringene og utbredelsen av SaaS vil nok gå vesentlig raskere ettersom bevisstheten rundt dette øker.

De viktigste fordelene ved SaaS;

  1. Kunden slipper grunnlagsinvesteringer i egen infrastruktur (servere, databaser mv.)

  2. Rask implementering – ingen tradisjonell installasjon

  3. Enkel og rimelig drift (ikke behov for drift av egne databaser eller backupsystemer, ingen oppgraderingskostnader, ingen kostnader knyttet til plattformutvidelser etc..)

  4. Tilgjengelighet

Ulemper ved Saas;

  1. Avhengig av en fungerende internettforbindelse

  2. Treghet i skjermoppdateringer – må ”refreshe” vinduer. Dette problemet er hovedsakelig knyttet til ”gammel” teknologi, noe 24SevenOffice langt på vei har løst. Siste generasjon av 24SevenOffice ERP system basert på det siste innen web-teknologi som Web 2.0* og Ajax**.

* Web 2.0 er for så vidt ikke en spesifikk teknologi, men kun en populærbetegnelse på interaktive nettjenester av en viss kvalitet. Nettsteder som Facebook, Wikipedia og YouTube er kjente eksempler på Web 2.0.

** Ajax står for ”Asynchronous JavaScript and XML” og er et teknologisk produkt som er en sammensetning av nettopp HTML, JavaScript og XML. Hensikten med Ajax er å få raskere oppdateringer av skjermbilder og derved en brukeropplevelse som minner mer om en tradisjonell skrivebordsapplikasjon.

Tjenester (Delscore 25%)
(tilgang på konsulentbistand, utviklingsressurser, opplæring og support)
24SevenOffice har utviklet en partner- og forhandlerstrategi som skal sikre sluttkundene tilgang på kvalifisert bistand. Dette er fortinnsvis rettet mot større kunder i SMB segmentet, og omfatter bistand til rådgivning, planlegging, konvertering og implementering. I løpet av 2010 vil det bli sertifisert flere frittstående konsulenter som kan tilby bistand og tjenester rundt systemet. I tillegg utvides bredden av løsningspartnere som har integrert sine systemer og tjenester med 24SevenOffice. Dette gjelder for eksempel Dun & Bradstreet, Intrum Justitia, Fokus Bank og Regnskapsfabrikken for å nevne noen. Disse innehar en viss systemkompetanse og kan for så vidt bistå sine kunder med oppgaver som planlegging og implementering.

24SevenOffice tilbyr også noe konsulentbistand til egne kunder. Det kjøres løpende kurs via Webex. Disse er gratis.

Prisstruktur (Delscore 90%)
Beregnet anskaffelse og drift av ERP system med 5 brukere inkl regnskap, lønn, logistikk, prosjekt og avdeling.

Implementering / konvertering / idriftsettelse : 10-15 timer = 12.000,-
Opplæring: 5 brukere * 2 dager + 1 dag bedriftsintern opplæring = 20.000,-
Oppstartskostnad: 5 brukere * 3.000,- = 15.000,-
Samlet grunnlagsinvestering: kr. 47.000,-

Løpende årlig leieavtale for 5 brukere, inkl support og vedlikehold: 30.000,-
(avtalen er obligatorisk og betales løpende månedlig)

Kommentar: 24SevenOffice er raskt å implementere og å komme i gang med. De nødvendige grunnlagsinvesteringene er betydelig lavere enn konkurrentene. Lisenskostnaden ligger i løpende leie. Totalkostnaden (TCO) er godt under gjennomsnittet for tilsvarende systemer.

Økonomi (Delscore 75%)
24SevenOffice omsatte for ca 75 mill i 2009, opp 47% fra ca 51 mill i 2008. Resultatet for 2009 ble et overskudd på 11 mill sammenlignet med et underskudd på 22 mill i 2008. 24SevenOffice har en robust forretningsmodell som sikrer selskapet løpende inntekter i flere år etter hvert nysalg. Det ble som forventet tilført ny kapital fra eierne i løpet av 2009, og selskapet har nå oppnådd positiv kontantstrøma fra løpende drift. Ved inngangen til 2010 har selskapet en kontantbeholdning på ca 8 mill.

Forretningsmodellen tilsier at 24SevenOffice vil bli en lønnsom bedrift i tiden fremover, noe som vil komme både selskapet og dets kunder tilgode.