PMC-IT.com

Økonomisystemer for små- og mellomstore bedrifter

Rescources & downloads

Nyheter

Store forbedringer av SAP Business One
14.09.2010

Mange spådde et kort liv for SAP Business One. Etter høstens lansering av versjon 8.8 synes det imidlertid åpenbart at SAP nå trapper opp satsningen på å etablere SAP Business One i det globale SMB segmentet.
Les mer her.24SevenOffice dømt til å betale Mamut 12 mill
21.07.2010

Når Mamut kjøpte Active24 i 2006 hadde Active24 og 24SevenOffice et tett samarbeide. Oppkjøpet ga dermed Mamut en uønsket tilgang til 24SevenOffice sin overlegne SaaS teknologi. 24SevenOffice valgte derfor høsten 2006 å heve avtalen med Active24. Mamut på sin side hadde betalt en høy pris for Active24 og protesterte kraftig på hevingen.
Mamut er nå tilkjent 12 mill i erstatning i Oslo Tingrett for tapt fortjeneste på salg av 24SevenOffice sin SaaS løsning.

Les mer her.


Årsregnskapet fra Mamut holdes tilbake
11.05.2010

Mamut har ikke publisert et årsregnskap for 2009, og ble derfor satt under særskilt observasjon på Oslo Børs den 3. mai 2010. Det er fortsatt uklart hva som er bakgrunnen for at regnskapet holdes tilbake, men det er rimelig å anta at det pågår en diskusjon med selskapets revisor som dreier seg om vesentlige forhold i selskapets regnskapsførsel.
Les mer her.

24SevenOffice tjener penger
10.05.2010

24SevenOffice kan fortsatt vise til positiv EBITDA første kvartal. Omsetningen er opp 28% til 24,4 MNOK og resultatet for kvartalet er rekordhøye 1,8 MNOK. Dette er fjerde kvartal med løpende positiv drift og vi holder en knapp på at 24SevenOffice vil klare å etablere en ledende posisjon i ERP bransjen innen relativt kort tid.
Les mer her.

ERP trender i 2010
28.02.2010

2009 har vært et begiven-hetsrikt år for mange norske ERP selskaper. De etablerte merkenavnene er under stadig press for nyskapende og kreative løsninger. Mamut er svekket og 24SevenOffice stiger på ERP ratingen i 2010.
Les mer her.

24SevenOffice fyller krigskassen
30.11.2009

24SevenOffice fikk tidligere denne måneden på plass en bankkreditt på inntil 14 mill til oppkjøp av selskaper og kundeporteføljer, og fredag flagget selskapet planer om å trykke 1 mill. nye aksjer i en garantert emisjon. Pengene skal brukes til oppkjøp av selskaper og / eller kundeporteføljer.
Les mer her.

Mamut supportavd skal selge Mamut One i UK!
27.11.2009

Mamut og Microsoft har inngått en avtale i forbindelse med at Microsoft legger ned modulen for småbedriftsregnskap Office Accounting i Storbritannia.

Mamut overtok support-ansvaret for 100.000 registrerte brukere fra og med den 30.10.09, og vil tilby alle kundene en gratis overgang til Mamut. Les mer her.

Visma kjøper Mamut?
29.10.2009

Mamut ASA oppnådde i Q3 et resultat etter skatt på 0,8 millioner kroner, mot 2,6 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt var 1,1 millioner kroner, sammenlignet med 3,1 millioner kroner Q3 2008.

Driftsinntekter hittil i 2009 ble 365 millioner kroner mot akkumulert 368 millioner pr Q3 2008. Les mer her.

24SevenOffice oppgraderes
16.10.2009

24SevenOffice kan i Q2 vise til en positiv EBITDA. Det er første gang i selskapets historie at bunnlinjen har vært på den riktigte siden av streken. Det er også viktig å merke seg at selskapets forretningsmodell er meget robust, og alle nysalg genererer repeterende inntekter og varig økning av cashflow. Dvs at man kan forvente langt hyggeligere tall fra selskapet i tiden fremover. Les mer her.

Labert for Mamut One
06.10.2009

Mamut One har fremstått som et utydelig konsept etter lanseringen. Produktet markedsføres som ett enhetlig system, men oppleves av brukerne som en løs samling av diverse "add-ons" og tilleggsprodukter. Mamut One får derfor en laber mottakelse av nye og gamle kunder. Les mer her.

Visma

Visma velger SuperOffice CRM
08.09.2009

SuOSuperOffice valgte i 2004 SAP Norge AS med sitt nylanserte SAP Business One som strategisk ERP partner. Nå gjentas det samme grepet med Visma og løsningen "Visma SuperOffice lanseres i disse dager. Les mer her.

Om PMC-IT

PMC-IT ble startet opp i 2008 av Per Hermansen Nymo. Selskapet er basert på opparbeidede forretninger etter 25 år i IT og finans. PMC-IT leverer IT kompetanse innenfor ERP, IT drift og programmering og består består av Nymo og 4 prosjektinnleide partnere / konsulenter.

Historien


1984 - 1988

Starter hos Einar Staff Engros AS på Lørenskog som butikkleder. Staff Gruppen kjøper det Danske minipriskonseptet "Fakta Mat" året etter, og Hermansen Nymo får anledning til å delta i etableringen av et 20-talls miniprisbutikker. Utdanning som Kjøpmannskandidat fra Kjøpmannsinstituttet på Rykkinn i 1986, og deretter Bedriftsøkonom fra BI i 1988 blir tatt på deltid ved siden av arbeidet.

mann

1989 - 1997
Slutter i Staff for å starte eget regnskapsbyrå. Byrået ble senere solgt, da med en ansatt og ca. 100 klienter primært innenfor varehandel og servering. Hermansen Nymo går inn på eiersiden i Scan Gruppen AS i Oslo, som leverer opplæringssystemer og IT løsninger innenfor regnskap og lønn.

1998 - 2001
Innleid som leder for avdeling "Mobile Data Solutions" i Nera Telecommunications ASA. Avdelingen ble året etter skilt ut av Nera konsernet og kjøpt opp av ledelsen. Hermansen Nymo deltar i utkjøpet og er fortsatt på eiersiden i selskapet som i dag heter Transport Data Systems AS.

2002 - 2003
Engasjert som Financial Manager i Eltek Fire And Safety AS. Et oppdrag som varte i ca. to år.

2004 - 2007
Hermansen Nymos personlige konsulentvirksomhet kjøpes opp av en venturegruppering. Målsetningen er å samle flere mindre virksomheter innenfor ERP-løsninger for små- og mellomstore bedrifter. Året etter ble Scarp AS i Ålesund kjøpt opp og konsolidert inn i gruppen av selskaper. Virksomheten til Scarp besto av en utviklingsavdeling og en ERP avdeling. Utviklingsavdelingen ble skilt ut og senere lagt ned, og Hermansen Nymo blir tilsatt som daglig leder i Scarp.

2008 -
Høsten 2008 ble Scarp grupperingen oppløst på grunn av svake markedsutsikter. Hermansen Nymo går tilbake til konsulentvirksomhet og får følge av en del faste kunder. PMC-IT stiftes i desember 2008 og det blir samtidig innledet et samarbeide med 4 av partnerne i Scarp systemet for å sikre båndbredde i prosjektgjennomføringer.