PMC-IT.com

Økonomisystemer for små- og mellomstore bedrifter

Rescources & downloads

Nyheter

Store forbedringer av SAP Business One
14.09.2010

Mange spådde et kort liv for SAP Business One. Etter høstens lansering av versjon 8.8 synes det imidlertid åpenbart at SAP nå trapper opp satsningen på å etablere SAP Business One i det globale SMB segmentet.
Les mer her.24SevenOffice dømt til å betale Mamut 12 mill
21.07.2010

Når Mamut kjøpte Active24 i 2006 hadde Active24 og 24SevenOffice et tett samarbeide. Oppkjøpet ga dermed Mamut en uønsket tilgang til 24SevenOffice sin overlegne SaaS teknologi. 24SevenOffice valgte derfor høsten 2006 å heve avtalen med Active24. Mamut på sin side hadde betalt en høy pris for Active24 og protesterte kraftig på hevingen.
Mamut er nå tilkjent 12 mill i erstatning i Oslo Tingrett for tapt fortjeneste på salg av 24SevenOffice sin SaaS løsning.

Les mer her.


Årsregnskapet fra Mamut holdes tilbake
11.05.2010

Mamut har ikke publisert et årsregnskap for 2009, og ble derfor satt under særskilt observasjon på Oslo Børs den 3. mai 2010. Det er fortsatt uklart hva som er bakgrunnen for at regnskapet holdes tilbake, men det er rimelig å anta at det pågår en diskusjon med selskapets revisor som dreier seg om vesentlige forhold i selskapets regnskapsførsel.
Les mer her.

24SevenOffice tjener penger
10.05.2010

24SevenOffice kan fortsatt vise til positiv EBITDA første kvartal. Omsetningen er opp 28% til 24,4 MNOK og resultatet for kvartalet er rekordhøye 1,8 MNOK. Dette er fjerde kvartal med løpende positiv drift og vi holder en knapp på at 24SevenOffice vil klare å etablere en ledende posisjon i ERP bransjen innen relativt kort tid.
Les mer her.

ERP trender i 2010
28.02.2010

2009 har vært et begiven-hetsrikt år for mange norske ERP selskaper. De etablerte merkenavnene er under stadig press for nyskapende og kreative løsninger. Mamut er svekket og 24SevenOffice stiger på ERP ratingen i 2010.
Les mer her.

24SevenOffice fyller krigskassen
30.11.2009

24SevenOffice fikk tidligere denne måneden på plass en bankkreditt på inntil 14 mill til oppkjøp av selskaper og kundeporteføljer, og fredag flagget selskapet planer om å trykke 1 mill. nye aksjer i en garantert emisjon. Pengene skal brukes til oppkjøp av selskaper og / eller kundeporteføljer.
Les mer her.

Mamut supportavd skal selge Mamut One i UK!
27.11.2009

Mamut og Microsoft har inngått en avtale i forbindelse med at Microsoft legger ned modulen for småbedriftsregnskap Office Accounting i Storbritannia.

Mamut overtok support-ansvaret for 100.000 registrerte brukere fra og med den 30.10.09, og vil tilby alle kundene en gratis overgang til Mamut. Les mer her.

Visma kjøper Mamut?
29.10.2009

Mamut ASA oppnådde i Q3 et resultat etter skatt på 0,8 millioner kroner, mot 2,6 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt var 1,1 millioner kroner, sammenlignet med 3,1 millioner kroner Q3 2008.

Driftsinntekter hittil i 2009 ble 365 millioner kroner mot akkumulert 368 millioner pr Q3 2008. Les mer her.

24SevenOffice oppgraderes
16.10.2009

24SevenOffice kan i Q2 vise til en positiv EBITDA. Det er første gang i selskapets historie at bunnlinjen har vært på den riktigte siden av streken. Det er også viktig å merke seg at selskapets forretningsmodell er meget robust, og alle nysalg genererer repeterende inntekter og varig økning av cashflow. Dvs at man kan forvente langt hyggeligere tall fra selskapet i tiden fremover. Les mer her.

Labert for Mamut One
06.10.2009

Mamut One har fremstått som et utydelig konsept etter lanseringen. Produktet markedsføres som ett enhetlig system, men oppleves av brukerne som en løs samling av diverse "add-ons" og tilleggsprodukter. Mamut One får derfor en laber mottakelse av nye og gamle kunder. Les mer her.

Visma

Visma velger SuperOffice CRM
08.09.2009

SuOSuperOffice valgte i 2004 SAP Norge AS med sitt nylanserte SAP Business One som strategisk ERP partner. Nå gjentas det samme grepet med Visma og løsningen "Visma SuperOffice lanseres i disse dager. Les mer her.

khj
Ratingen er utarbeidet av Per Hermansen Nymo den 24.08.2009


Generelt om Microsoft
Microsoft Corporation er et av verdens største IT selskaper med over 91.000 ansatte. Selskapet ble stiftet i Albequerque, New Mexico i 1975 av Bill Gates (eier i dag 8,2%) og Paul Allen (eier 1,55%). Microsofts CEO er Steve Ballmer (eier 4%). Bill Gates var selskapets sjefsutvikler (Chief Software Architect) frem til han forlot Microsoft i juni 2008. Microsoft Norge AS ble stiftet i 1990 og teller i dag 227 ansatte. Daglig leder i Norge er Knut Morten Aasrud.

Microsofts satsning innenfor ERP startet i 2001 med oppkjøpet av det amerikanske ERP systemet Great Plains. Deretter ble danske Navision AS med Concorde, XAL og Axapta kjøpt opp av Microsoft i 2002 for å skape et fotfeste i det Europeiske markedet.

Microsoft er inndelt i tre divisjoner:

  1. Platform Products and Services Division. Dette er Microsofts største og mest lønnsomme virksomhetsområde med produkter som Windows XP/Vista, Windows Server 2003/2007, MS SQL Server, Exchange Server, SharePoint og BizTalk Server for å nevne de største.

  2. Business Division omfatter produktseriene Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Visio, Project, MapPoint, InfoPath og OneNote) og Microsoft Dynamics (Dynamics NAV, AX, GP og CRM).

  3. Entertainment and Devices Division som omfatter b.la. systemer som Windows CE, MSN TV, Microsoft Games og spillkonsollen Xbox 360.

Testen omfatter Microsoft Dynamics NAV.

Produktutvikling (Delscore 75%)
Microsoft Norge lanserte sommeren 2009 Dynamics NAV 2009 for det Norske markedet. Produktet var allerede lansert fasevis siden november 2008 i USA og i de største Vesteuropeiske markedene. Microsoft legger betydelig vekt på å strømlinjeforme, forenkle og samkjøre øvrige produkter i Business Division. Blant annet er brukergrensesnittet tydelig inspirert av Office Outlook, noe som skal gjøre navigeringen mer intuitiv og "Windows familiær". Microsoft har et betydelig fortrinn i å integrere Dynamics mot ordinær infrastruktur siden de sitter på begge sider av bordet når de teknologiske utfordringene skal løses.

Microsoft har de samme utfordringene i å holde seg ajour med landspesifikke regnskapsregler og forskrifter, som alle andre verdensomspennende ERP aktører. Siden Norge aldri vil bli et kjernemarked vil fokus i første rekke være på det amerikanske og de største vesteuropeiske markedene. Dette kommer ikke de Norske kundene tilgode. For eksempel er det i skrivende stund ingen norske kunder som har implementert NAV 2009 og er i full drift, mens det mens det snart er ett år siden løsningen ble introdusert i USA.

Teknologi (Delscore 80%)
Microsoft Dynamics NAV er i utgangspunktet utviklet i proprietær kode, arvet fra gamle Navision. Fra NAV 2009 og i fremtidige versjoner vil den proprietære koden gradvis fases ut med .NET, som er en standardisert Microsoft utviklingsplattform. NAV 2009 kan av denne grunn oppleves som halvferdig i nåværende versjon, siden brukerfølelsen er litt forskjellig med gammel og ny teknologi.

Dynamics NAV leveres p.t. med C/SIDE, som er en proprietær og kostnadsfri database utviklet av Navision. NAV kan imidlertid også kjøres på MS SQL eller Oracle databaser.

NAV 2009 er tett integrert med Microsoft Office og med Microsofts plattformprodukter, fortrinnsvis SQL Server og SharePoint. For mange kunder er det en fordel at disse produktene, kanskje fortrinnsvis Microsoft Office, allerede er i bruk i bedriften.

Det har helt siden oppkjøpet av Great Plains i 2001 vært diskutert mye i fagmiljøer rundt Microsofts formål og strategi innenfor ERP. I dag hersker det imidlertid ingen tvil om at Microsoft vil satse på ERP, og det i lang tid fremover. De følger en målrettet strategi om å forenkle, standardisere og integrere alle forretningsapplikasjoner fra Word og Excel til SharePoint og Dynamics. Hvorvidt GP, NAV og AX etterhvert vil fremstå som samme produkt i forskjellige versjoner er (selv om Microsoft avviser det) en diskusjon som fortsatt pågår. Dette innebærer at enkelte kunder kan ha betenkligheter med å bygge kostbare integrasjoner mot som systemer som eventuelt ikke eksisterer 2-5 år frem i tid. Det er liten tvil om at NAV kundene kan vente seg mye fra Microsoft i årene som kommer, selv om nytteverdien i alle nye funksjoner og muligheter ikke alltid vil være like stor for den enkelte bruker.

Tjenester  (Delscore 95%)

(tilgang på konsulentbistand, utviklingsressurser, opplæring og support)
Microsoft har en klart definert og gjennomført partner- / forhandlerstrategi, og alt av ERP og CRM løsninger leveres utelukkende via partnere. Dette innebærer at det er et godt marked for rendyrkede konsulentbedrifter innenfor Dynamics NAV, noe som har skapt et bredt utvalg av spisskompetanse som kommer sluttkunder til gode.

Dynamics NAV har hatt en stor fremgang de siste årene, og partnerstrategien til Microsoft får mye av æren for fremgangen. I Norge har konsulentselskaper som Hands, Logica, Navicom og Columbus bidratt til en salgsfremgang på mer enn 20% for Dynamics produktene.

Prisstruktur (Delscore 50%)
Beregnet anskaffelse og drift av ERP system med 5 brukere inkl regnskap, lønn, logistikk, prosjekt og avdeling. Anbefalt versjon: Dynamics NAV 2009 Std og Hult & Lillevik lønn.

Implementering / konvertering / idriftsettelse : 30-40 timer = 40.000,-
Opplæring: 5 brukere * 3 dager + 1 dag bedriftsintern opplæring = 30.000,-
Lisenskostnad NAV 2009 = 117.190,-
Lisenskostnad Hult & Lillevik = 5.000,-

Samlet grunnlagsinvesterng kr. 192.190,-


Kombinert årlig support og vedlikeholdsavtale: 36.329 ,- (31% av lisens)
(avtalen er obligatorisk)

Kommentar: NAV 2009 krever en del opplæring og tilpasning for å komme i gang med. Grunnlagsinvesteringen er noe høyere enn de fleste konkurrentene.

Økonomi (Delscore 95%)
Microsoft Norge AS omsatte for ca 550 mill i 2008. Resultatmarginen ligger på rundt 14%. I forbindelse med en global nedbemanningsprosess på i alt 5.000 ansatte, skal det kuttes 12 stillinger i Norge i løpet av 2009. Avdelingene for bedriftsmarked og tjenestedivisjonen vil berøres.