PMC-IT.com

Økonomisystemer for små- og mellomstore bedrifter

Rescources & downloads

Nyheter

Store forbedringer av SAP Business One
14.09.2010

Mange spådde et kort liv for SAP Business One. Etter høstens lansering av versjon 8.8 synes det imidlertid åpenbart at SAP nå trapper opp satsningen på å etablere SAP Business One i det globale SMB segmentet.
Les mer her.24SevenOffice dømt til å betale Mamut 12 mill
21.07.2010

Når Mamut kjøpte Active24 i 2006 hadde Active24 og 24SevenOffice et tett samarbeide. Oppkjøpet ga dermed Mamut en uønsket tilgang til 24SevenOffice sin overlegne SaaS teknologi. 24SevenOffice valgte derfor høsten 2006 å heve avtalen med Active24. Mamut på sin side hadde betalt en høy pris for Active24 og protesterte kraftig på hevingen.
Mamut er nå tilkjent 12 mill i erstatning i Oslo Tingrett for tapt fortjeneste på salg av 24SevenOffice sin SaaS løsning.

Les mer her.


Årsregnskapet fra Mamut holdes tilbake
11.05.2010

Mamut har ikke publisert et årsregnskap for 2009, og ble derfor satt under særskilt observasjon på Oslo Børs den 3. mai 2010. Det er fortsatt uklart hva som er bakgrunnen for at regnskapet holdes tilbake, men det er rimelig å anta at det pågår en diskusjon med selskapets revisor som dreier seg om vesentlige forhold i selskapets regnskapsførsel.
Les mer her.

24SevenOffice tjener penger
10.05.2010

24SevenOffice kan fortsatt vise til positiv EBITDA første kvartal. Omsetningen er opp 28% til 24,4 MNOK og resultatet for kvartalet er rekordhøye 1,8 MNOK. Dette er fjerde kvartal med løpende positiv drift og vi holder en knapp på at 24SevenOffice vil klare å etablere en ledende posisjon i ERP bransjen innen relativt kort tid.
Les mer her.

ERP trender i 2010
28.02.2010

2009 har vært et begiven-hetsrikt år for mange norske ERP selskaper. De etablerte merkenavnene er under stadig press for nyskapende og kreative løsninger. Mamut er svekket og 24SevenOffice stiger på ERP ratingen i 2010.
Les mer her.

24SevenOffice fyller krigskassen
30.11.2009

24SevenOffice fikk tidligere denne måneden på plass en bankkreditt på inntil 14 mill til oppkjøp av selskaper og kundeporteføljer, og fredag flagget selskapet planer om å trykke 1 mill. nye aksjer i en garantert emisjon. Pengene skal brukes til oppkjøp av selskaper og / eller kundeporteføljer.
Les mer her.

Mamut supportavd skal selge Mamut One i UK!
27.11.2009

Mamut og Microsoft har inngått en avtale i forbindelse med at Microsoft legger ned modulen for småbedriftsregnskap Office Accounting i Storbritannia.

Mamut overtok support-ansvaret for 100.000 registrerte brukere fra og med den 30.10.09, og vil tilby alle kundene en gratis overgang til Mamut. Les mer her.

Visma kjøper Mamut?
29.10.2009

Mamut ASA oppnådde i Q3 et resultat etter skatt på 0,8 millioner kroner, mot 2,6 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt var 1,1 millioner kroner, sammenlignet med 3,1 millioner kroner Q3 2008.

Driftsinntekter hittil i 2009 ble 365 millioner kroner mot akkumulert 368 millioner pr Q3 2008. Les mer her.

24SevenOffice oppgraderes
16.10.2009

24SevenOffice kan i Q2 vise til en positiv EBITDA. Det er første gang i selskapets historie at bunnlinjen har vært på den riktigte siden av streken. Det er også viktig å merke seg at selskapets forretningsmodell er meget robust, og alle nysalg genererer repeterende inntekter og varig økning av cashflow. Dvs at man kan forvente langt hyggeligere tall fra selskapet i tiden fremover. Les mer her.

Labert for Mamut One
06.10.2009

Mamut One har fremstått som et utydelig konsept etter lanseringen. Produktet markedsføres som ett enhetlig system, men oppleves av brukerne som en løs samling av diverse "add-ons" og tilleggsprodukter. Mamut One får derfor en laber mottakelse av nye og gamle kunder. Les mer her.

Visma

Visma velger SuperOffice CRM
08.09.2009

SuOSuperOffice valgte i 2004 SAP Norge AS med sitt nylanserte SAP Business One som strategisk ERP partner. Nå gjentas det samme grepet med Visma og løsningen "Visma SuperOffice lanseres i disse dager. Les mer her.

Planlegger din bedrift å bytte ut eller anskaffe nytt ERP system?


Her er sjekklisten:

  • Ta utgangspunkt i rapportene

Rapportene er summen av hva slags egenskaper ERP systemet innehar, hvordan det er konfigurert og hvordan det benyttes til daglig. Ta runden med alle involverte og konstruere opp de rapportene styret, ledelse og daglig drift har behov for i Word el., gjerne med ønsket layout, slik at det er full enighet om hva man forventer og ønsker av et nytt ERP system.

  • Gjør en vurdering av skalering og roller

Hvor mange samtidige brukere i hvilke definerte roller? Har bedriften avdelinger på forskjellige geografiske lokasjoner? Er det flere nivåer av brukere innefor samme område, er det f.eks. bare regnskapsbrukere med tilgang til alt innenfor regnskapsføring eller har man definerte roller som bilagsføring, inn- og utbetaling / reskontro, lønn, osv? Hvor mange ordrer, leveringer, utgående fakturaer, bestillinger, varemottak, inngående fakturaer, inn- og utbetalinger, øvrige bilag etc. har bedriften pr dag? Hvor mange lønnsmottakere og næringsdrivende skal motta L&T oppgave?

  • Beskriv bedriftens virksomhet

Lag en overordnet beskrivelse av bedriftens virksomhet. Hvordan foregår prosessene knyttet til salg og kjøp? Beskriv verdiskapning som produksjonsprosesser og logistikk.

  • Dropp kravspesifikasjonen!

Kravspesifikasjoner utarbeides svært ofte av brukere. Siden alminnelige brukere som oftest ikke er spesialisert på ERP systemer kjenner man kun til det man har benyttet av systemer tidligere og ikke til nye løsninger, teknologi, fallgruber og muligheter. Man spesifiserer det man kjenner og ofte ender kravspesifikasjonen opp med å beskrive det eksisterende systemet (som skal skiftes ut) forbausende godt - og svært detaljert. Resultatene av de foregående punktene utgjør kravspesifikasjonen.

  • Kontakt produsentene direkte

De fleste ERP produsentene har en lang rekke distributører, ofte med svært forskjellig spisskompetanse. Presentere bedriten og behovet for produsentene og la de anbefale en aktuell distributør. Ikke bruk "Gule Sider". Husk at bransjekunnskap er viktigere enn geografisk nærhet.

  • Test systemene ved å produsere dine rapporter

Det gir en god pekepinn på hvor mye som må til for å konfigurere / tilpasse det enkelte system. Kjør igjennom hele prosesser som f.eks. prospecting, tilbud, ordre, innkjøpsforespørsel, innkjøp, varemottak, bearbeiding, dellevering, levering, fakturering, reskontro, purring og innbetaling. Gjør en vurdering av løpende brukervennlighet knyttet til krav om detaljeringsnivå ifbm ønsket rapportering. Sjekk om rapportene gir ønsket informasjon.

  • Sjekk løpende eierskapskostnader

Be om et estimat på løpende eierskapskostnader i de første 5 år i tillegg til anbudet.

  • Benytt milestones

Del opp kontraktssummen i milestones. Siste milestone bør være så stor som mulig (30-50%) og bør være knyttet til endelig godkjenning av systemet i full drift.

  • Ledelsen må delta

Et vellykket systemskifte er avhengig av at alle brukere deltar, er forberedt og motivert og ikke minst har tid til å lære seg systemet. Dette er et løft som krever mye av den enkelte. Alt for ofte settes det av for lite tid internt for den enkelte til å kunne gjennomføre planlagt opplæring eller oppgaver i forbindelse med implementeringen. Dette kan ofte medføre forsinket oppstart, dårlig datagrunnlag ifbm konverteringer, unødig mye brukerfeil og det kan i verste fall spolere hele implementeringen. Det er avgjørende at ledelsen er forankret i prosjektet og foretar de nødvendige prioriteringer av ressurser i forkant.